Σχετικά με ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Δήμου Διονύσου περί «παράνομης πρόσληψης δικηγόρου» επισημαίνουμε τα εξής:
Με τις υπ’ αρ. πρωτ. 29736 & 29737/15 αιτήσεις μας, με συνημμένες τις κλήσεις της Πταισματοδίκου Μαραθώνα, αιτηθήκαμε την έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από τον Δήμο Διονύσου σε εφαρμογή του αρ. 51 του ν. 3979/11 σε συνδ. με τη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 165 του ν. 3584/07 δια του ορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπησή μας επί διενεργουμένης κατ’ ημών προκαταρκτικής εξέτασης.
Ο αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Ιωάννης Βασιλείου μάς απάντησε με το υπ’ αρ. πρωτ. 30260/15 ενημερωτικό σημείωμα- εισήγηση στο οποίο αφού αναφέρθηκε ρητώς σε συγκεκριμένες νομοθετικές και ερμηνευτικές διατάξεις σχετικές με το θέμα καταλήγει: «Ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, εκτιμούμε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση παροχής νομικής κάλυψης των αιτούντων δια δικηγόρου της επιλογής τους, τον ορισμό του οποίου θα εγκρίνει, όχι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αφού πρόκειται για ξεχωριστά ΝΠ, αλλά τα αντίστοιχα ΔΣ των ΝΠ που αφορούν στους ενδιαφερόμενους».
Εκ των ανωτέρω είναι σαφές, ότι όλες μας οι ενέργειες είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται και απολύτως νόμιμες, με μοναδικό γνώμονα την υπεύθυνη και ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων μας προς όφελος της σχολικής κοινότητας και των μαθητών του Δήμου μας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.