Γ. Πατούλης : Δεν υπάρχει Ευρώπη με κλειστά σύνορα
Η Ε.Ε. πρέπει να δείξει έμπρακτα αλληλεγγύη  σε μια χώρα – μέλος της. Το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των χωρών – μελών της, δυναμιτίζει τα θεμέλια του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος .

Παρουσία του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης συζητήθηκε το προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα, που αποτελεί το κυρίαρχο σήμερα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια εκδόθηκε ψήφισμα.

Το ψήφισμα, που απηχεί τις θέσεις της Ελλάδος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να αποτελέσει επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης με αφορμή τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών και το ψήφισμα που διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε, αλλά και τις επαφές που είχε με άλλους ευρωπαίους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της ημέρας, έκανε την παρακάτω δήλωση :

«Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να ενημερωθούν οι ευρωπαίοι εταίροι μας για την προσπάθεια που έχει καταβάλλει όλο αυτό το διάστημα η ελληνική αυτοδιοίκηση και η χώρα συνολικά, για να διαχειριστεί τις τεράστιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Επισημαίνουμε την ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο, αφού όλοι πλέον παραδέχονται ότι η Ευρώπη, κι όχι μόνον η Ελλάδα, βρέθηκε απροετοίμαστη για να διαχειριστεί το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο το πρόβλημα αυτό να μην ακυρώσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αυτό που επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι δεν υπάρχει Ευρώπη με κλειστά σύνορα.

Η Ε.Ε. σε επίπεδο πρέπει να δείξει έμπρακτα αλληλεγγύη  σε μια χώρα – μέλος της. Το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των χωρών – μελών της, δυναμιτίζει τα θεμέλια του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι :
  • η ελεύθερη κυκλοφορία και η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων συνιστούν θεμελιώδη επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα οποία όχι μόνο έχουν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό αντίκτυπο, αλλά έχουν και σημαντική συμβολική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της»

·        τα ανοικτά εσωτερικά σύνορα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.

·        η διακινδύνευση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής επιτυχίας του χώρου Σένγκεν με τη μόνιμη επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν μπορεί να είναι η απάντηση στα αιτήματα των πολιτών της ΕΕ για την αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας του βιοτικού τους επιπέδου

·        η αλλαγή των συνθηκών για την κινητικότητα και τις συναλλαγές εντός του χώρου Σένγκεν θα έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση και τις επενδύσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

  • οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελούνται από την απουσία εσωτερικών συνόρων σε ό, τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, τη διασυνοριακή συνεργασία και ιδίως την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας
  • αναγνωρίζει την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες αυτής, λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων
  • επισημαίνει ότι τα σημερινά προβλήματα στο σύστημα Σένγκεν είναι εν μέρει αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού και πόρων για τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ, καθώς και της ανεπαρκούς συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών
  • τονίζεται ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί μια κοινή, βιώσιμη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν ως χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας, και να αποτραπεί μια σοβαρή κρίση αξιοπιστίας για την ΕΕ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.