Μια πολύ θετική εξέλιξη που αφορά στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δήμων προς τρίτους, που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 330 εκ. ευρώ, δρομολογείται με την σχετική υπουργική απόφαση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η επιχορήγηση αφορά τις εξής ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις:

α) είτε όσες έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal),

β) είτε όσες έχουν καταχωρηθεί στις δύο επιπλέον γραμμές του e-portal «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» και «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού».

Για την επιχορήγηση πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών,
Να τηρείται λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του μητρώου μέσω του e-portal,
Να παρακολουθείται από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων και την αρμόδια ΓΔΟΥ, σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων που έχουν καταχωρηθεί στο e-portal ανέρχονται στα 330 εκ. ευρώ. Ωστόσο όπως τονίστηκε, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα, οι οποίες θα πρέπει να συνυπολογιστούν και άρα το απαιτούμενο ποσό θα είναι μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση το αίτημα της ΚΕΔΕ στη διαβούλευση που ήδη έχει ξεκινήσει με το υπουργείο Εσωτερικών είναι το διαθέσιμο ποσό για τους δήμους να είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφεται μέσω του e-portal, αφενός και αφετέρου, ό,τι δεν απορροφηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της ρύθμισης, να παραμείνουν προς διάθεση στην Αυτοδιοίκηση.

Οι λεπτομέρειες για της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δήμων θα δοθούν με διευκρινιστική εγκύκλιο που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα από το υπουργείο Εσωτερικών.

Αμέσως μετά την έκδοση της εγκυκλίου θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, την οποία θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν on line οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι διευθυντές της οικονομικής υπηρεσίας των δήμων, παρουσία αρμόδιων παραγόντων των υπουργείων, προκειμένου να γίνει λεπτομερείς ενημέρωσή τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όλων των φορέων που θα διατεθεί για τη διετία 2016-2017 ανέρχεται στα 5,
5 δις ευρώ. Εξ αυτών τα 3,5 εκ. ευρώ θα διατεθούν το 2016 και τα 2 δις ευρώ για το 2017

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.