Αύριο η κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ για αλλαγές στον Καλλικράτη
Στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέστειλε  το υπουργείο Εσωτερικών το πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις».
Το σχέδιο νόμου απαρτίζεται από 119 άρθρα τα οποία αφορούν στη διευκόλυνση της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και Β΄Βαθμού και στη διεύρυνση του δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.

Παράλληλα, προωθούνται διατάξεις που σχετίζονται γενικότερα με ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Το νομοσχέδιο δόθηκε στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πριν από την εισαγωγή του προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, θα εξεταστεί από την ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Kατεβάστε το πολυνομοσχέδιο πατώντας ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.