Αποτέλεσμα εικόνας για DHMOS MENEMENHS
Ο κ. Γ. Κυριλλίδης, μολονότι είναι γνώστης της αλήθειας, κατειλημμένος από εμπάθεια και στείρο αντιπολιτευτικό μένος, κινδυνολογεί χωρίς ούτε καν την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να ρωτήσει. Φυσικά τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι γονείς είναι ενημερωμένοι.
Το 1ο Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων στεγάζεται σε κτίριο του οποίου το ένα τμήμα κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1930 και το άλλο τμήμα το 1955. Μεταξύ των δύο κτιρίων υπάρχει κατασκευαστικός αρμός (αρμός διαστολής). Το 2005, στην πίσω πλευρά του σχολείου επί της οδού Πανταζοπούλου, κατασκευάστηκε νέο κτίριο (χώροι υγιεινής και γραφεία) σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο, όπου και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κατασκευαστικός αρμός. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό να εμφανίζονται ρωγμές στα συγκεκριμένα σημεία, οι οποίες όμως δεν επιφέρουν καμία επίπτωση στην στατική επάρκεια του κτιρίου. Οι ρωγμές στις οποίες αναφέρεται και τις οποίες φωτογράφησε ο κ. Γ. Κυριλλίδης είναι ρωγμές στα σημεία των αρμών διαστολής και για τις οποίες δεν συντρέχει καμία ανησυχία σε ότι αφορά τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κινδύνου από τις συγκεκριμένες ρωγμές έχουν ενημερωθεί στο παρελθόν, από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου οι οποίοι δεν περίμεναν φυσικά την ευαισθησία του κ. Γ. Κυριλλίδη.
Βάσει τόσο του ισχύοντος όσο και παλαιοτέρων κανονισμών, σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας, είναι επιβεβλημένη η κατασκευή αρμού διαστολής. Έτσι λοιπόν, τόσο στο 1ο Δημοτικό σχολείο όσο και σε πολλά ακόμη διδακτήρια του Δήμου μας υπάρχουν παρόμοιες ρωγμές, για τις οποίες φυσικά δεν συντρέχει καμία απολύτως ανησυχία. Προκειμένου να μην υπάρχει η οπτική όχληση αλλά και ψυχολογική φόρτιση από την εικόνα που ενδεχομένως παρουσιάζει μία ρωγμή σε αρμό διαστολής, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συντάσσει μελέτη προκειμένου να τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα σε όσα σχολικά κτίρια δεν υπάρχουν.
Επειδή όμως ο κ. Κυριλλίδης επικαλείται αδράνεια και αδιαφορία από τη Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος μας ενήργησε ταχύτατα και αποτελεσματικά, όταν στο παρελθόν παρουσιάστηκε θέμα στατικότητας στο εν λόγω κτίριο. Έτσι, το 2006 ολοκληρώθηκε το έργο «Επισκευή πεσσών ισογείου και ορόφου της 1ης ΕΣΕ» με το οποίο έγινε στατική ενίσχυση με μανδύες στους πεσσούς του κτιρίου. με κόστος 245.000,00 €.  Επίσης, το 2005 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και συντήρηση σχολικού συγκροτήματος της 1ης ΕΣΕ», συνολικού κόστους 423.000,00. Με το προαναφερθέν έργο κατασκευάσθηκαν νέοι χώροι υγιεινής (νέο κτίριο σε επαφή με το υφιστάμενο), αντικαταστάθηκε η κεραμοσκεπή του κτιρίου, αντικαταστάθηκαν όλα τα εξωτερικά κουφώματα, βάφτηκε εσωτερικά και εξωτερικά το σχολείο και εκτελέστηκαν πολλές ακόμη εργασίες για τη συντήρηση και εκσυγχρονισμό του. Άλλα σημαντικά έργα που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι η διαμόρφωση του ολοήμερου σχολείου με κόστος 103.500,00€ (ολοκληρώθηκε το 2004) και η διαμόρφωση της αυλής που ολοκληρώθηκε το 2005 με κόστος 87.200,00€. Σε απάντηση λοιπόν του κ. Κυριλλίδη για την ‘αδιαφορία’ που επιδεικνύει η Δημοτική Αρχή, παραθέτουμε έργα συνολικού κόστους 858.700,00€.
Ύστερα από τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στατικότητας για το εν λόγω διδακτήριο. Κατά συνέπεια «επικίνδυνος» είναι για τον ίδιο ο τρόπος λειτουργίας του καταγγέλλοντος. «Δεν ήξερε; Δεν ρώταγε;» για να μάθει…

Ο  Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Λάζαρος Κυρίζογλου

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.