Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
Σημαντικές αποφάσεις για μεγάλα έργα λήφθηκαν μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης την Τετάρτη 28/2/2018.  Οι αποφάσεις αφορούν στις εγκρίσεις με μελετών α. για το έργο «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό  75.000,00 €, β. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» προϋπολογισμού 700.000,00 € και γ. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού  1.103.600,00 ευρώ.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά με τα έργα αυτά: «Η προσπάθεια μας για το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου τα τρία πρώτα χρόνια απέδωσε καρπούς. Έτσι, σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε χρήματα από πόρους του Δήμου σε πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών έργα, αφενός για τα σχολικά μας κτίρια και αφετέρου για την συντήρηση και επισκευή των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας. Για πρώτη φορά στη Λυκόβρυση και την Πεύκη διατίθενται τόσο μεγάλα πόσα  τόσο για τα σχολικά κτίρια, όσο και για το οδικό μας δίκτυο, τα πεζοδρόμια και τους κοινοχρήστους χώρους,  όπου έχουν εντοπιστεί ανάγκες»
Ο κ. Μαυρίδης ανέφερε επίσης: «Στα σχολικά κτίρια ενισχύουμε την αντικεραυνική προστασία, αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα σχολεία προβλέπεται να γίνει έλεγχος του υφιστάμενου συστήματος γείωσης και της επάρκειάς του καθώς και αποκατάστασή του, όπου απαιτείται. Επίσης προχωράμε σε ευρεία συντήρηση των σχολικών κτιρίων και θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Γονέων τους Συλλόγους των Γονέων και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων για την πολύ καλή συνεργασία, σε ό,τι αφορά στον εντοπισμό των αναγκών».
Όσον αφορά στο έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.103.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβάνονται εργασίες συντήρησης και πλακόστρωσης πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων διάσπαρτων στο Δήμο, ανακατασκευής οδών ήπιας κυκλοφορίας, λόγω διάβρωσης των εδαφών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ, ανακατασκευής ερυθράς οδών, αποκατάστασης ρωγμών στην επιφάνεια ασφαλτικού οδοστρώματος στο δημοτικό οδικό δίκτυο, συντήρησης διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στους δρόμους του Δήμου και διανοίξεων οδών. Επίσης, προβλέπεται, όπου απαιτείται, η κατασκευή ή η αντικατάσταση ραμπών για Άτομα με Αναπηρία βάσει προδιαγραφών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.