Μετάταξη μονίμου δημοσίου υπαλλήλου σε ΝΠΙΔ - Πότε επιτρέπεται [Γνωμοδότηση ΝΣΚ]
Ένα ερώτημα που εδώ και 1,5 χρόνο απασχόλησε αρκετούς δημοσίους υπαλλήλους, εκλήθη να απαντήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Είναι δυνατή η μετάταξη μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου; 
Και εάν ναι, από ποιες διατάξεις θα διέπεται στο εξής για όλα τα υπηρεσιακά ζητήματά του (προαγωγές, πειθαρχικά,ασφαλιστικά κ.ο.κ.) ;

Το ερώτημα δεν ετέθη γενικά, αλλά προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου περί κινητικότητας (ν.4440/2016, Φ.Ε.Κ. Α’ 224/2.12.2016) και συγκεκριμένα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18. 
Εκεί νομοθετήθηκε ότι τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι, μεταξύ άλλων, σε Ν.Π.Ι.Δ.,επιτρεπόταν με αίτησή τους να μεταταχθούν στην υπηρεσία όπου ήταν αποσπασμένοι.

Μετά την ψήφιση της διάταξης, υπεβλήθησαν ερωτήματα από Ν.Π.Ι.Δ. προς το επισπεύδον Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως από το Εθνικό Θέατρο, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Όπως γίνεται αντιληπτό, μόνιμοι υπάλληλοι ικανοποιημένοι στη θέση απόσπασής τους, θα επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν το νόμο, να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί, χωρίς να αναγκαστούν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση.  Σε ποιο καθεστώς όμως θα υπάγονταν;Στην υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου που είχαν ή στις ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου του Ν.Π.Ι.Δ. ;

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν απάντησε στα ερωτήματα και το Φεβρουάριο 2018 υπέβαλε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.  Ειδικότερα ρώτησε “σε περίπτωση μετάταξης μονίμων υπαλλήλων σε Ν.Π.Ι.Δ., στα οποία Ν.Π.Ι.Δ. ωστόσο δεν προβλέπονται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις θέσεις μόνιμου προσωπικού, αλλά προσωπικού αποκλειστικά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εάν οι εν λόγω υπάλληλοι, θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στις διατάξεις που ρύθμιζαν την υπηρεσιακή τους κατάσταση προς της μετάταξης, ή θα διέπονται υπό το υπηρεσιακό καθεστώς που προβλέπεται για τους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. των Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στους οικείους οργανισμούς κατάστασης προσωπικού”.

Το Ε’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. στη Συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2018 εξέτασε το θέμα και αποφάσισε ομοφώνως.
Η απάντηση που έδωσε είναι ότι “κατ’ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του αρ.18 του ν.4440/2016, ΔΕΝ είναι επιτρεπτή η μετάταξη ΜΟΝΙΜΟΥ υπαλλήλου σε Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον αυτός δεν μπορεί να διατηρήσει τη δημοσίου δικαίου υπαλληλική του σχέση στο νέο φορέα”.
Συνεπώς, σημειώνει το Ν.Σ.Κ., παρέλκει η απάντηση για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς στο οποίο θα υπάγονταν οι υπάλληλοι μετά την ολοκλήρωση των μετατάξεων.

Το πλήρες κείμενο τηςυπ’ αριθμ.112/2018 Γνωμοδότησης, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε από το Ν.Σ.Κ., ΕΔΩ

Υπενθυμίζουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση MONOMETA την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό.  Για τη συγκεκριμένη, που είναι βεβαίως πρόσφατη, η επίσημη ενημέρωση από το Ν.Σ.Κ. είναι ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. έγγραφο περί αποδοχής της ή μη από την Όλγα Γεροβασίλη.
πηγή:airetos

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.