Στην τροποποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) προχώρησε, με απόφασή του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος
Συγκεκριμένα, οι πολίτες πριν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Διοικητικές Υπηρεσίες
 1. Για πιστοποιητικά κάθε είδους, θα επικοινωνούν στα τηλ. 2132030115, 2132030198, 2132030199, 2132030120, 2132030121 ή στο email dimotologio@ilion.gr
 2. Για δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων θα επικοινωνούν στα τηλ. 2132030115, 2132030111, 2132030112, 2132030113 ή στο email lixiarxio@ilion.gr. Για τις περιπτώσεις δηλώσεων ληξιαρχικών πράξεων θανάτων, θα προσέρχονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση.
 3. Το πρωτόκολλο θα παραλαμβάνει αιτήσεις με fax: 2102613373 και email στο kentrikigrammateia@ilion.gr. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,  θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 2132030124 και 2132030125.
Οικονομικές Υπηρεσίες
 1. Το Ταμείο θα δέχεται πληρωμές με χρήση μέσων εξ αποστάσεως. Για περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2132030039, 2132030129 ή email tamiaki@ilion.gr 
 2. Το Τμήμα Καταστημάτων θα δέχεται μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2132030182, 2132030157, 2132030158 ή email adaskalaki@ilion.gr, xdimakis@ilion.gr
 3. Το Τμήμα Προμηθειών μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. ή email στο 2132030136, 2132030196 και promithies@ilion.gr.
 4. Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/. Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020. Οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση για επείγοντα θέματα, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2132030133, 2132030134, 2132030189

ΚΕΠ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στο τηλ. 213 2037 900 έως 910
Τεχνική Υπηρεσία
Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα τηλ. 2132030153, 2132030186,  2132030098, 2132030152, 2132030191                                       
Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κοινωνική Υπηρεσία θα δέχεται κατόπιν επικοινωνίας, από τις 8.00 έως τις 14.00, στα τηλέφωνα 2132030014 έως -018, στο email koinoniki@ilion.gr και favramopoulou@ilion.gr ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  http://www.ilionsocial.gr/. Οι τακτικές υπηρεσίες (συνεδρίες με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπείες, τακτικά ραντεβού δημοτικών ιατρείων) αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας.
Τα Κέντρα Κοινότητας θα εξυπηρετούν μόνο για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδότηση ενοικίου και προνοιακά επιδόματα από τις 8.00 έως τις 13.30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 2132030006, 2132030007, 2132030011.
Γραφείο πληροφόρησης ανέργων
Οι πληροφορίες από το γραφείο πληροφόρησης και υποστήριξης ανέργων θα δίνονται μόνο τηλεφωνικά, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.00 - 15.00, στο τηλ. 2132030169.
Επιπλέον:
 1. Η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα διακοπούν οι μη επείγουσες εργασίες (αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδέματα κ.λπ.)
 2. Η διεξαγωγή των πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία καλεσμένων, εκτός του κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους (μάρτυρες, γονείς).
 3. Οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες του Δήμου που παραμένουν κλειστές θα βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος Προσωπικού, για να προσφέρουν την εργασία τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
 4. Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, όπου είναι εφικτό ανάλογα με την φύση του αντικειμένου της εργασίας.
Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 24/03/2020, ενώ θα παραταθούν εφόσον παραταθεί αντίστοιχα το διάστημα λήψης των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.