Βιβλία βιβλιοθήκης ΕΚΔΔΑ - Σύνολα Δεδομένων - data.gov.gr
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει προχωρήσει στην αναστολή των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του ΙΝ.ΕΠ. έως και τις 10 Απριλίου, ακολουθώντας τις κυβερνητικές οδηγίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην κοινότητα. 
Παράλληλα η Διοίκηση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν σταμάτησε να αναζητά τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για την υλοποίηση του επιμορφωτικού του έργου. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝ.ΕΠ., ανταποκρινόμενο στις πρωτόγνωρες απαιτήσεις της σημερινής συγκυρίας, αλλά και στην αποστολή του, η οποία αποκρυσταλλώνεται στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, αξιοποιεί καινοτόμα εργαλεία που μετασχηματίζουν τα δια ζώσης επιμορφωτικά προγράμματα σε "δράσεις τηλεκπαίδευσης".
Με απόλυτο σεβασμό στην κυβερνητική προσπάθεια για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και με την πολύτιμη συνεργασία του ΟΠΕΚΑ, την Δευτέρα 30-3-2020 έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση πενθήμερου επιμορφωτικού προγράμματος με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Δημόσια Διοίκηση και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών" απευθύνεται στα στελέχη του ΟΠΕΚΑ και εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΙΝΕΠ -ΕΚΔΔΑ "Τηλεκπαίδευση "Μένουμε στο Σπίτι"".
Φιλοδοξία μας είναι το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό, που θα επιτρέψει πολύ σύντομα στο ΕΚΔΔΑ να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.