Πρωτόκολλο συνεργασίας που αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, προκειμένου να δημιουργηθούν σταθερά θεμέλια για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση συντονισμένων δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφοράς στον δημόσιο τομέα, υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 
Το πρωτόκολλο, το οποίο είναι το δεύτερο κατά σειρά που υπογράφει το Υπουργείο Εσωτερικών με την ΕΑΔ, θα περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη καινοτόμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. «Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: Καταστολή, Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση», επισήμανε ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης. 
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την έως τώρα συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την ΕΑΔ και δήλωσε αισιόδοξος και για τη συνέχεια της συνεργασίας της ΕΑΔ με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, που έχει την πρώτη και άμεση ευθύνη για αυτό το θέμα. «Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η διαφάνεια και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις: 
Άγγελος Μπίνης: «H EAΔ με το ΥΠΕΣ προχωρούν από κοινού στην υλοποίηση μιας οριζόντιας μεταρρύθμισης που αφορά το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και των κοινωνικών δυνάμεων. Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: Καταστολή, Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση και περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη καινοτόμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε σχεδιάσει μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών». 
Τάκης Θεοδωρικάκος: «Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η διαφάνεια και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα.  Άρα κατά το πρότυπο της εξαιρετικής δουλειάς που κάνατε στο πρώτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της νέας Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το θέμα της Ιθαγένειας, είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει μια εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το μείζον κεφάλαιο που αφορά το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας.  Από την πλευρά του ΥΠΕΣ θα συνεργάζεται με την ΕΑΔ η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη που έχει την σχετική αρμοδιότητα». ΄

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.