Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Τι σημαίνει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις | in.gr
Πρεμιέρα κάνει από αύριο το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το οποίο έχει εξάμηνη εφαρμογή και θα διαρκέσει από 15 Ιουνίου έως και τις 15 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις ο αριθμός των εργαζομένων που θα ενταχθούν μετά από μονομερή απόφαση των εργοδοτών θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 700000.

Εκ περιτροπής εργασία με μείωση μισθών

Με το πρόγραμμα αυτό που αποτελεί την ελληνική εκδοχή του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE και το οποίο στηρίζεται στο γερμανικό μοντέλο της επιδότησης της μερικής απασχόλησης, το κράτος θα καλύπτει ένα μέρος του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών.
Ο εργαζόμενος που έχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης θα τίθεται σε εκ περιτροπής εργασία από τον εργοδότη του, χωρίς τυπικά να αλλάζει το καθεστώς της σύμβασης που έχει υπογράψει.
Η μηνιαία απασχόληση θα μετατραπεί σε απασχόληση δύο εβδομάδων (μείωση ωρών κατά 50%).
Ο εργοδότης θα καλύπτει το 50% του μισθού, ενώ το κράτος θα καλύπτει το 60% του υπόλοιπου μισού μισθού που δεν θα λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον εργοδότη του.
Μέσω αυτού του προγράμματος οι μισθοί θα μειωθούν κατά 20% και θα φτάνει και το 23% εξαιτίας των μειωμένων δώρων.
Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ θα πάρει μισθό 400 ευρώ από τον εργοδότη του και μέσω του επιδότησης 240 ευρώ που αντιστοιχούν στο 60% των υπολοίπων 400 ευρώ. Έτσι η αμοιβή του εργαζόμενου στην πράξη θα μειωθεί από τα 800 ευρώ στα 640.
Με την ίδια διαδικασία αν ο μισθός είναι 1000 ευρώ θα μειωθεί στα 800 ευρώ, δηλαδή ο εργαζόμενος θα έχει απώλειες 200 ευρώ.
Ωστόσο η αμοιβή του εργαζόμενου δεν θα μπορεί να πέσει κάτω από τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος θα καταβάλει μεγαλύτερο ποσό του 60%.
Για παράδειγμα: Εργαζόμενος με αποδοχές 700 ευρώ και ωράριο μειωμένο κατά 50%. Θα λάβει από τον εργοδότη 350 ευρώ. Από το κράτος θα λάβει το 60% των υπολοίπων 350 ευρώ, δηλαδή 210 ευρώ, άρα σύνολο 560 ευρώ. Επειδή όμως το χαμηλότερο όριο είναι τα 650 ευρώ του κατώτατου μισθού, το κράτος θα πληρώσει άλλα 90 ευρώ, ώστε α φτάσει το συγκεκριμένο ποσό.
Επίσης για τον πρώτο ενάμιση μήνα εφαρμογής του προγράμματος, από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου, το κράτος θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται.
Κατά το υπουργείο Εργασίας αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους.
Στο πρόγραμμα αυτό θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις –ανεξαρτήτως ΚΑΔ- που έχουν μείωση των εσόδων τους ή του κύκλου εργασιών τους κατά 20% στην περίοδο της πανδημίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα μπορούν να θέσουν σε εκ περιτροπής εργασία το σύνολο του προσωπικού τους ωστόσο δεν μπορούν κατά την περίοδο αυτή να κάνουν απολύσεις, αναστολές συμβάσεων ή να αλλάξουν την σύμβαση της πλήρους απασχόλησης που είχαν συνάψει με τους εργαζόμενους πριν την ένταξή τους στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Το πρόγραμμα ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ουσιαστικά η κρατική επιδότηση θα προέλθει από το κονδύλια του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.