Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πολλά, ο χρόνος είναι μάλλον περιορισμένος, οι παθογένειες του κρατικού μηχανισμού γνωστές και μάλλον δύσκολα αντιμετωπίσιμες στον ορατό ορίζοντα και κάπως έτσι αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής Υπηρεσίας για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Με φόντο τις πυρετώδεις διεργασίες, για την εκπόνηση του προσχεδίου ανάκαμψης, που υπολογίζεται να υποβληθεί στις Βρυξέλλες γύρω στα μέσα του επόμενου μήνα, το υπουργείο Οικονομικών έφερε τροπολογία, με την οποία «γεννιέται» μια Task Force, η οποία αναλαμβάνει δράση αμέσως και θα πρέπει να κερδίσει το μεγαλύτερο στοίχημα των τελευταίων δεκαετιών: την απορρόφηση των 32 δισ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα πρέπει να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία στη νέα εποχή.


Τα βασικά στοιχεία της τροπολογίας:

Συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Αρμοδιότητα η σύνταξη του σχεδίου ανάκαμψης και η παρακολούθηση εφαρμογής

Επικεφαλής θα είναι Διοικητής, πρόσωπο υψηλού κύρους με 3ετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Αμοιβή Γ.Γ. με bonus απόδοσης

Η Υπηρεσία θα διαρθρώνεται σε 3 Διευθύνσεις- 40 άτομα προσωπικό εκ των οποίων οι μισοί με απόσπαση και οι υπόλοιποι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 3 έτη

Η Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31/3/2027

Ετήσιος προϋπολογισμός 870 χιλ. ευρώ + 1,24 εκ ευρώ για συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης της υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης στις Βρυξέλλες+ 29 χιλ ευρώ για bonus του Διοικητή + 110 χιλ ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.