Έκτακτη επιχορήγηση για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, συνολικού ύψους 10
εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που προκαλεί η
πανδημία του κορωνοϊού, εγκρίθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη
Θεοδωρικάκο.

Σημειώνεται πως η κατανομή του συνολικού ποσού, ανά Περιφέρεια, γίνεται
με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και φέρει τον τίτλο: «Κάλυψη των πάσης
φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ     ΠΟΣΟ (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  640.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    1.400.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      560.000
ΗΠΕΙΡΟΥ 570.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ       690.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    370.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 600.000
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ         770.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    780.000
ΑΤΤΙΚΗΣ         2.100.000
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 350.000
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  530.000
ΚΡΗΤΗΣ  640.000
ΣΥΝΟΛΟ          10.000.000

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.