Ρεαλιστικός, προσανατολισμένος στον Άνθρωπο και με αιχμή του δόρατος την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει στην Κοινωνική Μέριμνα εξαιτίας της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, είναι ο Προϋπολογισμός 2021 του Δήμου Ιλίου, ύψους 45.327.186€, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σημείο-κλειδί αποτελεί η διεύρυνση και ενίσχυση των απαραίτητων πόρων, για τη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021, ύψους 18.060.408€, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικούς πόρους από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία του κράτους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΣΠΑ κ.ά.) για την υλοποίηση έργων πνοής, που βελτιώνουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Προϋπολογισμός 2021 του Δήμου επέστρεψε για άλλη μια φορά από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. χωρίς παρατηρήσεις, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη προσαρμογή στις νέες συνθήκες. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Ο προϋπολογισμός για το 2021 σχεδιάστηκε και θα κληθεί να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης, με τεράστιες επιπτώσεις παγκοσμίως. Σήμερα, δοκιμάζεται ο βαθμός στον οποίο θα ανταποκριθούμε, απλώνοντας δίχτυ ασφαλείας σε κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο νέος Προϋπολογισμός, όσο και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου θέτουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, ενισχύοντας και αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους και εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ξεπεράσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση. Εμμένοντας ταυτόχρονα, στους στόχους, τις διαχρονικές αξίες και την υλοποίηση μιας νοικοκυρεμένης και χρηστής διοίκησης πολλών ετών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου που συνεχίζουν να επιτελούν, με οργάνωση, μεθοδικότητα και προσήλωση, ένα δύσκολο έργο».


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.