Όσοι επαγγελματίες το 2020 δεν είχαν δραστηριότητα και δεν εξέδωσαν ή δεν έλαβαν κανένα τιμολόγιο μπορούν να πάνε στην Εφορία τους, να υποβάλουν αίτηση για «αδράνεια», αναδρομικά από την 31η Δεκεμβρίου 2019 και να μην πληρώσουν. Επίσης, μπορούν να καταβάλουν αναλογικό τέλος. Δηλαδή, αναλόγως των μηνών λειτουργίας

Οι 10 ειδικές κατηγορίες που απαλλάσσονται:

  • Πρόσωπα με αναπηρία 80% και άνω
  • Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση, πτώχευση ή «αδράνεια»
  • Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με έδρα χωριά έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 100 κατοίκους
  • Ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατά τα πρώτα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
  • Επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, αν υπολείπονται 3 έτη από το έτος συνταξιοδότησης, το 65ο έτος της ηλικίας
  • Συνεταιρισμοί εργαζομένων
  • Σχολικοί συνεταιρισμοί
  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί
  • Αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Τα νέα ποσά του τέλους επιτηδεύματος — ετήσια καταβολή:

— €400 με έδρα σε τουριστικό τόπο ή πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως και 200.000 κατοίκους

— €500 με έδρα σε πόλη με πάνω από 200.000 κατοίκους

— €800 επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες για νομικά πρόσωπα με έδρα τουριστικούς τόπους και πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

— €1.000 με έδρα σε πόλεις με πληθυσμό 200.000+ κατοίκους

— €650 για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

— €600 για κάθε υποκατάστημα

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.