Συγκεκριμένα, η ρύθμιση που κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ΑΑΔΕ, έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όσους έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης να έχουν ένα εισόδημα μέχρι την απονομή αρχικά της προσωρινής και τελικά της οριστικής σύνταξης.


Σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:

α) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω 

β) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών 

γ) 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών 

δ) 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.