Οι περίοδοι κρίσης και βαθιάς ύφεσης σε Διεθνές επίπεδο, όταν όλοι είναι αντικειμενικά ακινητοποιημένοι, είναι ο ιδανικός χρόνος ανασχεδιασμού, αναδιαρθρώσεων, αναθεώρησης των στρατηγικών, εξέλιξης του νομικού πλαισίου, συμμαχιών, και εν γένει προετοιμασίας για το άνοιγμα των αγορών.


Ο χρόνος έχει πλέον σταματήσει για όλους τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, και αυτό αποτελεί το μέγιστο πλεονέκτημα για δημιουργική σκέψη και αποφάσεις, που θα οδηγήσουν με επιτυχία στην επόμενη μέρα, μετά το «συμβάν».


Η αναπτυξιακή εξέλιξη της αγοράς του ιατρικού Τουρισμού, δεν απαιτεί την εκπόνηση ενός ακόμα αδειοδοτικού πλαισίου, αφού οι επιχειρήσεις του τομέα Υγείας ήδη αδειοδοτούνται από το Κράτος, και συνεπώς ουδείς δικαιούται να τους στερήσει το αυτοτελές δικαίωμά τους, να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς, εσωτερικής είτε εξωτερικής αγοράς.

Το Κράτος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκπονήσει ένα ακόμα συντεχνιακό ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων Ιατρικού Τουρισμού, καθότι οι επιχειρήσεις του τομέα της Υγείας είναι ήδη αδειοδοτημένες, βάσει ενός ασφυκτικού Εθνικού πλαισίου τις περισσότερες φορές. Αλλά και οι τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας κυρίως, και αυτές έχουν πολύ συγκεκριμένο και εγνωσμένο πλαίσιο λειτουργίας και αδειοδότησης.


Αντίθετα, η Χώρα μας θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνθηκών ανάπτυξης, του τομέα «Ιατρικού Τουρισμού».


Θα πρέπει να προγραμματίσει την ένταξη «συνδυασμένων επενδύσεων» Ιατρικού Τουρισμού, τόσο στον Αναπτυξιακό νόμο, μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και το ΕΣΠΑ.


Θεσμοθέτηση «Επιχειρηματικών Πάρκων Ιατρικού Τουρισμού».

Για να είναι επενδυτικά ελκυστικές οι «συνδυασμένες επενδύσεις» Ιατρικού Τουρισμού, θα πρέπει να προηγηθεί η Θεσμοθέτηση του πλαισίου των Πάρκων Ιατρικού Τουρισμού, που θα προβλέπει την εκ των προτέρων αδειοδότηση των σχετικών παρόχων Υγείας είτε Φιλοξενίας, αλλά και συνοδών υπηρεσιών που θα εγκατασταθούν εντός του επιχειρηματικού Πάρκου Ιατρικού Τουρισμού, καθώς και ειδικά φορολογικά κίνητρα, προσαρμοσμένα στο Διεθνές περιβάλλον.


Κατά τα πρότυπα των Βιομηχανικών Πάρκων είτε των Ολοκληρωμένων Τουριστικών Περιοχών, θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά η χωροθέτηση περιοχών για την υλοποίηση επιχειρηματικών Πάρκων Ιατρικού Τουρισμού, με ταυτόχρονη εγκατάσταση και λειτουργία καθετοποιημένων τουριστικών υποδομών αλλά και Δομών Υγείας Διεθνούς επιπέδου, με συμμετοχή Πανεπιστημιακών είτε Ιδιωτικών κλινικών από άλλες Χώρες, με το ισχυρότερο δυνατό Brand Name στον τομέα της Υγείας.


Η λειτουργία των Πάρκων Ιατρικού Τουρισμού θα έχει σημαντικές προεκτάσεις και στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφού η εγκατάσταση εντός του Πάρκου Ιατρικού Τουρισμού μιας εγνωσμένης Πανεπιστημιακής κλινικής του Εξωτερικού για παράδειγμα, θα μπορούσε να παράξει και στην Χώρα μας ειδικότητες ιατρικών επιστημών Διεθνούς εμβέλειας, όπως επίσης μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα υψηλού κύρους, και να προσελκύσει Ιατρικό προσωπικό Διεθνούς ακτινοβολίας.Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων Υγείας & Τουρισμού εντός ενός ενιαίου χωροταξικού και αδειοδοτικού πλαισίου, των επιχειρηματικών Πάρκων Ιατρικού Τουρισμού δηλαδή, έχει ασύλληπτες συνέργειες με την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ιατρική επιστήμη κυρίως, αλλά και της μετα-Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την εξέλιξη επαγγελμάτων του τουριστικού τομέα, το realestate, και φυσικά την ανάπτυξη των υπηρεσιών Υγείας και Τουρισμού ταυτόχρονα, εντός ενός προνομιακού φορολογικού περιβάλλοντος.


Η Ελλάδα δεν αποτελεί σήμερα Χώρα επιλογής Ιατρικών Τουριστών, λόγω του χαμηλού Brand Name στον τομέα της Υγείας.


Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν σχεδιάσουμε ένα νέο μοντέλο Ιατρικού Τουρισμού στην Χώρα, δεν θα αποτελέσει ποτέ, ούτε στο μακρινό μέλλον, ιατρικό προορισμό.


Η αμφιλεγόμενη διαχείριση των Διεθνών Ασθενών στην Χώρα μας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, μάλλον κακό κάνει στην τουριστική βιομηχανία και στο κύρος της Χώρας, παρά καλό.


Ότι είναι για εμάς, τον μέσο Έλληνα πολίτη, μια Χώρα της Αφρικής στον τομέα της Υγείας, είναι και για τον Ευρωπαίο πολίτη η Ελλάδα. Ποτέ δεν θα πάω στην Αφρική, που σίγουρα διαθέτει και άριστο ιατρικό προσωπικό, να κάνω μια εγχείρηση Χιαστού συνδέσμου, επειδή είναι φτηνά.


Και το χαμηλό κύρος στον τομέα της Υγείας, δεν σχετίζεται φυσικά με το άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Χώρας μας, αλλά σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη υποδομών, διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων, marketing, οργάνωσης και διοίκησης.


Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες «υπηρεσίες υγείας», οι οποίες είναι ακόμα και σήμερα ελκυστικές στην Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού, σχετιζόμενες – εκτός του υψηλού επιπέδου επιστημονικών πρακτικών – με φιλελεύθερη νομοθεσία, όπως η τεχνητή γονιμοποίηση, είτε με το κλίμα της Χώρας μας όπως ορισμένες ψυχιατρικής φύσεως υπηρεσίες είτε υπηρεσίες ευεξίας.


Η αναβάθμιση του BrandName της Χώρας στον τομέα της Ιατρικής Φροντίδας, με μια σειρά από συνδυασμένες δράσεις της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Ιδιωτικής Υγείας, της Δημόσιας και Ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Ερευνητικών Κέντρων, της Κοινότητας των Ελλήνων ιατρών του Εξωτερικού, των εξειδικευμένων Φορέων πιστοποίησης, κλπ., θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο του Νέου πλαισίου που θα συμπεριλαμβάνει τα επιχειρηματικά Πάρκα Ιατρικού Τουρισμού.


Η συνέργεια των έξι συναρμόδιων Υπουργείων: Οικονομίας & Οικονομικών, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγείας και Τουρισμού, είναι σήμερα απαραίτητη περισσότερο από ποτέ.

πηγή: iefimerida

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.