Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγκεκριμένης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κυκλοφορικής, μελέτης που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020 στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας, ζητήθηκαν οι απόψεις πολιτών και τοπικών φορέων των περιοχών εφαρμογής. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαιτερα μεγάλη και πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές από μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με αποτέλεσμα να προτείνεται η κυκλοφοριακή μελέτη να συμπεριλάβει στοχευμένες προσαρμογές που εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την λειτουργία του συγκοινωνιακού δικτύου στην περιοχή.    Πλέον, οι προτεινόμενες σημειακές τροποποιήσεις της κυκλοφοριακής μελέτης, που υιοθετήθηκε επί της αρχής από τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/city-planning-and-deliberating-wwd-2/item/11487-anatheorisi-evrialis και είναι ξανά ανοιχτή η διαδικασία διαβούλευσης για τις τελικές παρατηρήσεις από πολίτες και τοπικούς φορείς, έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μπορούν να στείλουν email στο info@vvv.gov.gr

   Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης θα προωθηθεί εκ νέου για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση του απαραίτητου ΦΕΚ, προτού οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμοστούν στο πεδίο.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.