Μετά από έγκαιρη παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, δόθηκε παράταση στη δυνατότητα παραχώρησης ατελώς, πέραν του αναλογούντος και αυτού που προβλέπετε στην άδεια χρήσης, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στα καταστήματα εστίασης.

Το ΕΕΘ μετά από εντολή του προέδρου κ. Μιχάλη Ζορπίδη και με εισήγηση της επιτροπής Αγοράς απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, την οποία κοινοποίησε και στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, στην οποία υπέβαλε αίτημα παράτασης έως 31/12/2021 της ρύθμισης που έχει συμπεριληφθεί στο Νόμο 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» και πιο συγκεκριμένα της δυνατότητας που δίνει το άρθρο 60 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020», με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε καταληκτική ημερομηνία έως 31/10/2021, μετά την παρέμβαση του ΕΕΘ, πήρε παράταση έως 31/12/2021, όταν και θα επανεξεταστεί η συγκεκριμένη δυνατότητα σύμφωνα με τα τότε δεδομένα.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.