Την Τρίτη 23/11 υπεγράφη στο Δημαρχείο Διονύσου «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Αλεξόπουλος, παρουσία του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας Παναγή Λουκάτου, ο οποίος εισηγήθηκε τη συνεργασία.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου προάγει την επιστήμη της Αθλητικής Διοίκησης στην Ελλάδα και αναμένεται να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στον καλύτερο σχεδιασμό και την οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Δήμου.

Αντικείμενο Συνεργασίας

Το Μνημόνιο σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

α) Τη φιλοξενία για εκπαιδευτικούς σκοπούς φοιτητών του ΤΟΔΑ στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

β) Σεμινάρια-διαλέξεις από έμπειρα στελέχη του ΔΗΜΟΥ που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση στους φοιτητές στα πλαίσια συναφών αντικειμένων που θεραπεύει το ΤΟΔΑ.

 γ) Τη διάθεση εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια που θα προάγουν την επιστήμη της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έρευνας διαθεσιμότητας.

 δ)  Τη δημιουργία θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στον Δήμο Διονύσου, για την εκπαίδευση των προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΟΔΑ.

 ε) Την αιγίδα του Δήμου σε ποικίλες διοργανώσεις του ΤΟΔΑ σε όλη την Ελλάδα καθώς και τη συμπερίληψη στελεχών του Δήμου σε διάφορα έργα.

 στ) Τη σύμπραξη με στελέχη του Δήμου Διονύσου για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα, εκπαίδευσης ΑμεΑ και λοιπών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

 ζ) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας, πάνω σε ζητήματα που άπτονται της Ποιότητας Ζωής και της Αθλητικής Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Φορέων και Αθλητικών Γεγονότων.

 η) Τη συμμετοχή εθελοντών φοιτητών στις δράσεις του Δήμου Διονύσου, αθλητικές εκδηλώσεις, εορτασμούς, συνέδρια κ.λπ..

 θ) Την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από καθηγητές και επιστημονικό προσωπικό του ΤΟΔΑ για τις ανάγκες έρευνας και διαχείρισης του Δήμου.

 ι) Τη διοργάνωση δράσεων και αγώνων του ΤΟΔΑ στις εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, e-sport events, τουρνουά κ.λπ..

 ια) Τη διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών σχετικών με την αθλητική διοίκηση και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και μελετών.

 ιβ) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού  υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.α.

 ιγ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.