Με ρόλο συντονιστή,  συμμετείχε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων  στο συνέδριο  «European Rail Safety Days»  που είχε στο επίκεντρο την ανάπτυξη και την προαγωγή της κουλτούρας ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς σιδηρόδρομους, Το συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) στην Πορτογαλία, ανέδειξε ως κυρίαρχο παράγοντα της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των σιδηροδρόμων την ασφάλεια σε όλα το φάσμα της σιδηροδρομικής βιομηχανίας.  

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της ΡΑΣ κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου. 

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου, επικεφαλής ρυθμιστικών αρχών, σιδηροδρομικών οργανισμών, επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ασφάλειας παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές που αφορούν τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια ασφάλειας σε όλη την έκταση της βιομηχανίας των Σιδηροδρόμων.

 

Υπογραμμίστηκε επίσης πως η Ρυθμιστική εποπτεία έχει θετικό αντίκτυπο στην εδραίωση της κουλτούρας ασφάλειας.  Καταγράφηκαν και συζητήθηκαν  οι «στρατηγικές ρυθμιστικής εποπτείας» που εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές ασφάλειας για να επηρεάσουν θετικά την κουλτούρα ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής.

 

Η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου, ανέφερε με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου «European Rail Safety Days»: « Η ΡΑΣ συμμετέχει ενεργά και παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια του Σιδηροδρόμου. Μέλημα της είναι η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παρακολουθώντας  την ανάπτυξη και την  αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων και πρακτικών που διεξάγονται από τα ευρωπαϊκά όργανα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργάστηκε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕRΑ) στην πραγματοποίηση της έρευνας με θέμα: «European Rail Safety Climate Survey» που διεξήχθη στην Ε.Ε  και παρουσιάστηκε στο συνέδριo».

Επισυνάπτονται φωτογραφίες της Προέδρου της ΡΑΣ κ. Ιωάννας Τσιαπαρίκου με  όλους τους συντονιστές των εργασιών του Συνεδρίου. Πρόκειται για τους

Alejandro Martínez Treceño, Secretary – ALE

Frank Guldenmund, Scientist, Delft University of Technology

Damien Pallant, Chief Safety Officer – SNCF Voyageurs

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.