Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Ιλίου για την Προώθηση της Απασχόλησης, καλούνται οι τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από κλάδο, δραστηριότητα και μέγεθος, που το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης, με σκοπό την προώθηση ευπαθών ομάδων και νέων σε πιθανές θέσεις εργασίας.

Σημειώνουμε ότι το έργο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση», υλοποιείται μέσω του Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», με φορέα λειτουργίας τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου, το οποίο κινητοποιεί συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη συνεργασία

Η συνεργασία αφορά πρωτίστως την κινητοποίηση και ενημέρωση δυνητικά ωφελούμενων του έργου αλλά και  την ανταλλαγή απόψεων για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αν είστε συλλογικός φορέας ή επιχείρηση και θέλετε να αποτελέσετε σκέλος του δικτύου προώθησης στην απασχόληση,  μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://sympratto.ilion.gr/?page_id=

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.