Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει για τη νέα πρωτοπόρα ψηφιακή υπηρεσία άμεσης έκδοσης βεβαίωσης για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων (ΤΑΠ) μέσω της πλατφόρμας https://eservices.ilion.gr/ δίνοντας τέλος στην, έως σήμερα, χρονοβόρα διαδικασία. 

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία αντικαθιστά τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής, καθώς μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του συμβαλλόμενου και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αυτόματα τη σχετική βεβαίωση.

Η εισαγωγή στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών taxisnet, ενώ για τον έλεγχο της γνησιότητας της βεβαίωσης, το έγγραφο που εκδίδεται φέρει έναν QR κωδικό, ο οποίος όταν σαρωθεί επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του εγγράφου.

Σε δεύτερο χρόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα εξετάζουν όλες τις αιτήσεις και σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή οφειλές θα ενημερώνουν τον αιτούντα μέσω της πλατφόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Ιλίου, στα τηλέφωνα 213 2030133, 134, 135 &189, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 14:00.Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.