Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε μέσω φυσικής παρουσίας η 2η συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του Δήμου Διονύσου, το οποίο έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 όπως εκάστοτε ισχύει.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκτός από τον Δήμαρχο Διονύσου και Πρόεδρο του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ κ. Γιάννη Καλαφατέλη ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπύρος Γιαννουλάτος (ως εκπρόσωπος των παρατάξεων της μειοψηφίας), ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Διονύσου κ.Γιάννης Μπαλατσός,  ο Ψυχολόγος του Δήμου Διονύσου & Επικεφαλής της Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υπηρεσίας κ. Λάμπρος Λάσδας, η Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου Διονύσου & Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας κ. Βάσια Βέλμαχου και ο  Συντονιστής του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. & Σύμβουλος του Δημάρχου Διονύσου σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Πρακτικά της συνεδρίασης κράτησε η υπάλληλος κ. Κατερίνα Μιχαήλ.

Προηγήθηκαν τοποθετήσεις του Προέδρου του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. καθώς και των Μελών του, στις οποίες αποτυπώθηκε η σημερινή κατάσταση από πλευράς παραβατικότητας, ενώ υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι είναι:

1) Ο σχεδιασμός και η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων / δράσεων για σχολεία και εκπαιδευτικούς με ευθύνη του Δήμου Διονύσου και των αρμόδιων δομών του (Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Κέντρο Κοινότητας κλπ) σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και Κέντρα Πρόληψης. Οι δράσεις θα αποσκοπούν στην έγκαιρη ενημέρωση και πρόληψη των νέων παιδιών αναφορικά με θέματα παραβατικότητας.

2) Η συνεργασία Δήμου Διονύσου και τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, με σκοπό την παροχή στήριξης σε νεαρά άτομα που εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές, εφόσον το επιθυμούν,  μέσω της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας.

3) H ενεργοποίηση / ευαισθητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας στον τομέα πρόληψης της παραβατικότητας, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή (μέσω αιτημάτων προς την ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και την ΕΛΑΣ) αλλά και της περιφρούρησης σε επίπεδο Δήμου (σχεδιαζόμενη υλοποίηση του «Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας» σε συνέργεια και με Ιδιωτική Εταιρία Φύλαξης, τοποθέτηση καμερών σε διάφορα σημεία αιχμής κλπ).    

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.

Σημειώνουμε ότι Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας εστιάζουν τη δράση τους στην πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας και την προστασία της τοπικής κοινωνίας μέσω της πρόληψης.

Έχουν προληπτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, με σκοπό τη μείωση του αισθήματος φόβου των πολιτών, τη μείωση των παραγόντων που ευνοούν την εγκληματική/παραβατική δράση αλλά και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε τοπικής κοινωνίας.

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων, καθώς και η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

Επίσης, ο συντονισμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, με σκοπό την πρόληψη ή τον περιορισμό ορισμένων μορφών της μικρομεσαίας εγκληματικότητας ή παραβατικών συμπεριφορών αλλά και η εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.