ΕΕΘ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και μετά από έγκαιρη παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, παρατείνεται έως 15.01.2023 η προθεσμία, μέχρι την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση ατελώς από τους δήμους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. 

Προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία της συγκεκριμένης προθεσμίας ήταν η 30η.09.2022.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνέβαλε στην λήψη αυτής της απόφασης καθώς, πολύ έγκαιρα από τον Ιούνιο του 2022, με εντολή του προέδρου του κ. Μιχάλη Ζορπίδη, μετά από εισήγηση της επιτροπής Αγοράς, είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κο Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, με κοινοποίηση στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κο Κωνσταντίνο Ζέρβα, μέσω της οποίας κατέθετε αίτημα για παράταση της προθεσμίας παραχώρησης ατελώς από τους δήμους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 65 του ν.4688/2020.

Όπως αναφερόταν στην συγκεκριμένη επιστολή « η εστίαση δεν έχει συνέλθει από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, η οποία δεν έχει ξεπεραστεί, τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά άλλων μεγάλων προβλημάτων που προέκυψαν, όπως η αύξηση τις τιμής της ενέργειας και των καυσίμων και οι ανατιμήσεις στην πλειοψηφία των προϊόντων.
Ως εκ τούτου θεωρούμε πως η στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου πρέπει να συνεχιστεί».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.