Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που συγκλήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015,
Εκφράζει την έντονη και αυξανόμενη αγωνία και ανησυχία, που διακατέχει το σύνολο των Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς οι επιβαλλόμενες, μέσω νομοθετικών και διοικητικών αιφνιδιασμών, ανατροπές στα δεδομένα των δημοτικών προϋπολογισμών πολλαπλασιάζονται, και τα κενά στους υπό εκτέλεση δημοτικούς προϋπολογισμούς τείνουν να προσλάβουν χαοτικές διαστάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο της αδυναμίας ισοσκελισμού (κλείσιμο) των προϋπολογισμών.
Επισημαίνει πως, μετά από τη δραματική μείωση  των δημοτικών πόρων την περίοδο 2010-2014 (μείωση άνω του –60% σωρευτικά), η μη απόδοση κατά το 2015 θεσμοθετημένων πόρων και η κατάργηση καθιερωμένων εσόδων της Τ.Α. (φόρος ζύθου), σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταφερόμενων προς την Τ.Α. αρμοδιοτήτων και την συνεχιζόμενη αποψίλωση (λόγω αποχωρήσεων και περιορισμού των προσλήψεων) του προσωπικού των ΟΤΑ, διαμορφώνουν ένα ζοφερό αυτοδιοικητικό τοπίο και δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι ορθώνουν το φάσμα της κατάρρευσης των Δήμων.  Των Δήμων, οποίοι, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, αποτελούν την πλέον μαχητική και φερέγγυα έπαλξη της κοινωνικής προσφοράς, συνοχής και αλληλεγγύης
Άλλωστε την οικονομική ασφυξία των Δήμων την πιστοποιούν τα ίδια τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών: την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2014, έχουν μειωθεί οι επιχορηγήσεις προς την Τ.Α. κατά 667 εκατ. €. Από 2.454 εκατ. € που έλαβε η Τ.Α. για το πρώτο επτάμηνο του 2014, μειώθηκε στα 1.787 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2015. 
Για την άμεση αντιμετώπιση αυτής της δραματικής κατάστασης απαιτείται:
1.- Η πλήρης εφαρμογή των νόμων του Κράτους και η άμεση απόδοση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των θεσμοθετημένων εσόδων της.
2.- Η αναμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος των Δήμων στους στόχους του κρατικού προϋπολογισμού 2015. Ζητούμε το γενικό ισοζύγιο του προϋπολογισμού της ΤΑ να είναι ισοσκελισμένο.
3.- Ο συνυπολογισμός και των εσόδων από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) στο «καλάθι» των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (των ΚΑΠ, που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των ΟΤΑ) .
4.- Η ανασύνθεση του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, στο οποίο οι Δήμοι θα πρέπει να βρίσκονται σε προτεραιότητα.
Το πρόγραμμα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων πρέπει να περιλαμβάνει:
(α)  Τη συμμετοχή των Δήμων, με χρηματικό ποσό τουλάχιστον 1 δις ευρώ.
(β)  Να συμπεριληφθούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και να μην ορισθεί καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των οφειλών.
(γ) Την εξόφληση τιμολογημένων και μη, ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αφού πολλοί προμηθευτές δεν κόβουν τιμολόγια γιατί θα πρέπει να πληρώσουν ΦΠΑ που δεν ξέρουν, πότε θα τον εισπράξουν.
5.- Η θέσπιση ειδικού - μειωμένου τιμολογίου για τη ΔΕΗ, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης για τους Δήμους, τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα,  και τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα να θεσπιστεί κοινωνικό τιμολόγιο κατανάλωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης για τους πολίτες ειδικών κατηγοριών, όπως το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
6.- Η αναθεώρηση του Ν. 4315/2015 [: «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»], που μειώνει τις επιβαλλόμενες με την  κύρωση των πράξεων εφαρμογής εισφορές.
7.- Παράλληλα, η ΚΕΔΕ πρέπει να προβεί σε καταγραφή της από το 2009 και εξής δημιουργηθείσας νέας γενιάς παρακρατηθέντων και να θέσει τεκμηριωμένα και υπεύθυνα το ζήτημα αυτό στην Κυβέρνηση.
8.- Συμμεριζόμαστε την αγωνία και τον αγώνα των εργαζομένων στους Δήμους για ενδεχόμενη επικείμενη μείωση των αποδοχών τους και κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών επιδομάτων τους. Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σε κάθε μείωση, διότι οι προηγηθείσες μέχρι σήμερα μειώσεις, καθιστούν τη θέση τους πολύ δυσχερή.
9.- Τέλος, για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΠΕΔ) ζητούμε  για μεν το τρέχον έτος να αποδοθούν το ταχύτερο οι οφειλόμενες εισφορές, που επιτέλους πηγάζουν από τους ΚΑΠ είναι δηλαδή χρήματα των Δήμων μας και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, για δε τα επόμενα έτη να διενεργείται η απόδοσή τους σύμφωνα με τα ύψη και τους ρυθμούς που προσδιορίζουν οι σχετικές αποφάσεις της ΚΕΔΕ.-
 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.