Απολογισμός έργου του πρώτου έτους της σημερινής διοίκησης του ΕΔΣΝΑ


Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της νέας διοίκησης του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής –φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αττικής), κυριάρχησε η προώθηση και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων. Κυριάρχησε επίσης και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και εγκαταστάσεων, όπως διαφαίνεται από τον απολογισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής του.

Τις βάσεις και τις προτεραιότητες της νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων έθεσε με επιστολή της, προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια, η περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ήλθε η ώρα της συνδυασμένης δράσης Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια».

Σημειώνεται ότι η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 12 Δεκεμβρίου 2014, οπότε και συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την εκλογή των μελών της από το ΔΣ του Συνδέσμου, στις 26 Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες της:

- Στις, 29 Δεκεμβρίου 2014, καταργεί τα σχεδιαζόμενα από την προηγούμενη διοίκηση φαραωνικά έργα και τη λογική των εγγυημένων ποσοτήτων απορριμμάτων.

- Στις 30.1.2015, δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή της στη μεθόδευση των απερχόμενων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τη μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, αλλά και από κάθε άλλη περιοχή εκτός Αττικής, στο ΧΥΤΑ Φυλής.

- Διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, από τις 12 ως τις 14 Φεβρουαρίου, Διεθνές Συνέδριο για τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας.

- Προωθεί άμεσα τις διαδικασίες για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Με απόφαση του ΔΣ μειώνει τα αντισταθμιστικά οφέλη που καταβάλλουν οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του νέου συστήματος διαχείρισης που επιτυγχάνει τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης δήμων και δημοτών.

- Αποφασίζει να προχωρήσει, κατά το μεταβατικό διάστημα της διαδικασίας απομάκρυνσής του, στην παραχώρηση χρήσης του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του Συνδέσμου, άμεσα, με την πιο ανοικτή μορφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την πλειοδοτική δημοπρασία και με τριπλό κέρδος (να εισπράξει ο Σύνδεσμος από το νέο ανάδοχο τα επόμενα τρία χρόνια περίπου 4 εκατομμύρια, να απαλλαγεί από το βραχνά των ανείσπρακτων οφειλών και να μειωθεί κατά περίπου 5% το κόστος που πληρώνουν οι Υγειονομικές Μονάδες).

- Συστήνει Επιτροπή για την Απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών -επικίνδυνων αποβλήτων», με αντικείμενο την ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών που άπτονται της ανάγκης απομάκρυνσης του, μοναδικού στη χώρα, Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών- επικίνδυνων αποβλήτων, από τον αστικό ιστό.

- Συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο «TINOS 2015 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management» που διοργάνωσε, τον Ιούλιο 2015, το ΕΜΠ σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Κόμποστ (European Compost Network.

- Αποστέλλει τον Οδηγό Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) στους Δήμους της Αττικής.

- Δρομολογεί την δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με εκπόνηση μελέτης -πλήρως εναρμονισμένης με το νέο ΕΣΔΑ- από Ομάδα Εργασίας από το επιστημονικό δυναμικό του ΕΔΣΝΑ.

- Θέτει με σαφές χρονοδιάγραμμα το οριστικό τέλος στο έκτρωμα του ΧΥΤΑ Φυλής, σύμφωνα με τον υπό αναθεώρηση

- Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, ο ΕΔΣΝΑ παρέλαβε Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων 61 Δήμων πολλοί εκ των οποίων προχωρούν στην εξειδίκευση των Σχεδίων τους.

- Προωθεί μέτρα για την αποτελεσματική φύλαξη του χώρου της ΟΕΔΑ Φυλής και προσλαμβάνει γιατρό εργασίας ενώ η Διοίκηση παραιτείται των ένδικων μέσων, (είχαν ασκηθεί από την προηγούμενη διοίκηση), κατά δικαστικών αποφάσεων που δικαίωναν 130 εργαζόμενους, τους οποίους αποκατέστησε σε προσωποπαγείς θέσεις.

- Δρομολογεί το χρόνιο αίτημα των κατοίκων για επιδημιολογική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής. Και εγκρίνει την απασχόληση στο σύνδεσμο 15 σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο.

- Είναι σε εξέλιξη διάφορες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως για φύλαξη χώρων ΧΥΤΑ, απομάκρυνση παλαιών τεφρών, η ανακατασκευή οδού πρόσβασης ΟΕΔΑ Φυλής.

- Ολοκληρώνει τις διαδικασιών απόκτησης για πρώτη φορά άδειας λειτουργίας του ΕΜΑ μετά τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Επίσης προχωρά στην επέκταση και αναβάθμιση πυροπροστασίας, στην ανανέωση - παράταση των περιβαλλοντικών όρων και στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών

- Τέλος στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ αποφασίζει, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού, τη συνέχιση της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, με σημαντικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου που θα προκύψει από το διεθνή διαγωνισμό δημοπράτησης των σχετικών έργων και υπηρεσιών για την επαύξηση δυναμικότητας και την αναβάθμιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της ΕΕ, εκπληρώνονται οι ευρωπαϊκές επιταγές για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την ελαχιστοποίηση της ταφής, με παράλληλη έμφαση στις αρχές της ανάκτησης (πλαστικού, χαρτιού, σιδηρούχων) και της επανάχρησης.

Επιπλέον, σε απάντηση στην ανακοίνωση-καταγγελία της ΠΟΕ ΟΤΑ για μηδενική δράση στον πρώτο χρόνο της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, όπου η ομοσπονδία των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «οι προγραμματικές δεσμεύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων έμειναν στα λόγια και τα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα "αλωνίζουν"», χαρακτηρίζοντας ως «στάχτη στα μάτια» την απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ και της περιφερειακής αρχής για την ακύρωση του διαγωνισμού των τεσσάρων εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ επαναλαμβάνει τα παραπάνω, τονίζοντας ότι:

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν δρομολογήσει εκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στη βάση της εφαρμογής των αρχών της μείωσης, της πρόληψης, της Διαλογής στην Πηγή, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης.

Στην ίδια κατεύθυνση επίσης προωθεί την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, σε πλήρη εναρμόνιση με τους γενικούς στόχους που θέτει η νέα εθνική πολιτική για τα αστικά απόβλητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο νέο ΕΣΔΑ και προσανατολίζεται σε συγκεκριμένους στόχους-ορόσημα για το 2020:

- τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,

- η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ

- η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης

- η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.