Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η υπ’ αριθμ. 441/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 - 2019 προσδιορίζει το διεκδικητικό πλαίσιο για τα μείζονα προβλήματα της πόλης και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου Ιλίου, το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις, τον οικονομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, που καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 έχει ενσωματωθεί το σύνολο των προτάσεων και απόψεων των πολιτών, όπως αυτά καταγράφηκαν στις ανοικτές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό, τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, καθώς και τη δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μαζί σχεδιάζουμε το μέλλον της πόλης μας».
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δήλωσε σχετικά:
«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου για την επόμενη πενταετία συνδυάζει τον ρεαλισμό με το όραμα, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες και τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Σε αυτόν τον σχεδιασμό τον πρώτο λόγο είχαν και πάλι οι πολίτες, οι οποίοι με τις απόψεις τους και την ενεργή τους συμμετοχή συνδιαμόρφωσαν τον μέλλον της πόλης.»

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.