Με κύριο θέμα την διατύπωση προτάσεων για την δημιουργία χώρων δεύτερης υποδοχής-μετεγκατάστασης προσφύγων, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με την συμμετοχή Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων απ’ όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, που παρουσίασε τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ και οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζήτησαν εκτενώς επί του παρουσιασθέντος σχεδιασμού και, με αίσθημα ευθύνης, τόσο έναντι των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν, όσο και έναντι των διερχόμενων προσφυγικών πληθυσμών (των οποίων προορισμός είναι οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης): 
(α) εκφράζουν για μια ακόμη φορά την ολόθυμη διάθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνδράμει, με όλες τις δυνάμεις της και με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, και ιδιαίτερα στην έγκαιρη προετοιμασία ενόψει μιας πιθανής όξυνσής της,
(β) εκφράζουν, ομόφωνα, την συμφωνία τους με την, επίσης ομόφωνη, απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔΚΜ, η οποία, σε έκτακτη συνεδρίασή της, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, υπέδειξε 6 συγκεκριμένους, διαθέσιμους και κατάλληλους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης:
1. Το στρατόπεδο 561 Τάγματος Πεζικού (Θέρμη)
2. Έκταση παρακείμενη στο γήπεδο ποδοσφαίρου Θερμαϊκού ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ (Δήμος Θεσσαλονίκης)
3. Τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ (Μενεμένη)
4. Αποθήκη υπ’ αριθμ. 9 εντός ΟΛΘ (Δήμος Θεσσαλονίκης)
5. πρώην εργοστάσιο ΥΦΑΝΕΤ (Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης)
6. Χώρος πρώην 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης.
Επί της πρότασης αυτής ο Γενικός Γραμματέας κύριος Β. Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει πολύ σύντομα εγγράφως και αιτιολογημένα. 
(γ) επιφυλάσσονται για την υπόδειξη, εφόσον ζητηθεί από την Κυβέρνηση, και άλλων κατάλληλων χώρων υποδοχής, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερα κέντρα δεύτερης υποδοχής, τα οποία θα έχουν μικρότερη δυναμικότητα και θα συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της καλύτερης διοίκησης-διαχείρισής  τους, της ασφάλειας και της αποδοχής-συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με τον προσδιορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΕΔΚΜ (Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016), την λήψη κατ΄ αρχήν  απόφασης για την συμμετοχή της ΠΕΔΚ σε εκδηλώσεις για το επετειακό «Έτος Αριστοτέλη» και την συζήτηση θεμάτων σχετικών με την τρέχουσα λειτουργία της ΠΕΔΚΜ.-

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.