Emvlima mikri analysi για ψηφιακή υπογραφή
Με αφορμή πρόσφατη επιστολή της Προέδρου της Τ.Κ. Σερνικακίου κας Ειρήνης-Ιουλίας Τζαβάρα προς τον τοπικό Τύπο αναφορικά με την κατάσταση στις παιδικές χαρές του δήμου, η δημοτική Αρχή οφείλει υπεύθυνα να θέσει το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις με αντικειμενικό σκοπό την πλήρη ενημέρωση των συνδημοτών μας.

Η υποχρέωση πιστοποίησης των παιδικών χαρών υφίσταται με Υπουργική Απόφαση ήδη από το 2009. Μέχρι σήμερα οι πιστοποιημένοι τέτοιοι χώροι σε επίπεδο Επικράτειας είναι ελάχιστοι και σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και τούτο γιατί η διαδικασία πιστοποίησης είναι πανάκριβη για τα σημερινά δεδομένα και φυσικά, η δαπάνη πιστοποίησης δεν εξαντλείται στα 150 ευρώ, που αναφέρει η κα. Τζαβάρα στην επιστολή της, αλλά απαιτεί πολλαπλάσιους πόρους (το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόνο στη δαπάνη για τη σύνταξη της αρχικής διαπιστωτικής έκθεσης, αλλά το κύριο κόστος είναι οι εργασίας αναβάθμισης που θα υποδεικνύονται στις εκθέσεις αυτές και εκτιμώνται κατά μέσο όρο σε αρκετές χιλιάδες ευρώ για κάθε παιδική χαρά).

Υποχρεούμαστε να υπενθυμίσουμε ότι σε πολύ καλύτερες οικονομικά συγκυρίες για τη χώρα και περισσότερο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έγινε κατορθωτό να έχουμε καμία πιστοποίηση παιδικής χαράς στην περιοχή του Δήμου Δελφών. Η δική μας δημοτική Αρχή, ωστόσο, αν και με λιγοστά χρήματα στη διάθεσή της, έχει ήδη επισκευάσει αρκετές παιδικές χαρές σε όλο το γεωγραφικό εύρος της αρμοδιότητάς μας, τη στιγμή που οι χώροι αυτοί σε όλο το Δήμο ανέρχονται περίπου στους ογδόντα (80).

Επίσης έχουμε ήδη ζητήσει και λάβει προσφορές για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων πιστοποίησης για είκοσι τρεις (23) από τις παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών, ώστε η συμφερότερη να ενταχθεί προσεχώς στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα. Επισημαίνουμε προς τους συνδημότες μας ότι το σχετικό κονδύλι αφορά σε διαπιστώσεις για την πιστοποίηση κι όχι για την ίδια την πιστοποίηση, για την οποία, επαναλαμβάνουμε, το κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό και, φυσικά, δεν αρκεί η περικοπή πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την κάλυψή του, όπως μας προτείνει η Πρόεδρος της Τ.Κ. Σερνικακίου. Ιδίως δε όταν το ύψος του προϋπολογισμού που διαθέτουμε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει ήδη συμπιεστεί σε λιγότερο από το εν τρίτο (1/3) κατά τη θητεία της παρούσας δημοτικής Αρχής σε σχέση με αυτό του 2014 (αν μιλήσουμε για σύγκριση με ακόμη πιο προηγούμενα χρόνια η μείωση είναι τρομακτική…).

Κατά τη γνώμη μας, την οποία έχουμε αποστείλει γραπτά στο Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και πολλούς μήνες (και η οποία ταυτίζεται με την αντίστοιχη των συνδικαλιστικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης) είναι μεγάλο λάθος η επιμονή από την κεντρική εξουσία σε υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, που οδηγούν από τη μία σε ποινικές ευθύνες των αυτοδιοικητικών και κατ’ επέκταση σε αναγκαστική διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών, που τελικά (όπως επισημάναμε στο ΥΠ.ΕΣ.) θα οδηγήσουν τα παιδιά στους δρόμους και σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς που δήθεν επιχειρείται να αποτραπούν.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.