Να κλείσει το συντομότερο δυνατόν τις εκκρεμότητες με τα ανοικτά προαπαιτούμενα κάλεσε την Ελλάδα το Eurogroup, ενώ ανέθεσε στο EuroWorking Group να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και τις εκκρεμότητες στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων.
Στο σχετικό ανακοινωθέν για την Ελλάδα μετά το Eurogroup αναφέρονται τα εξής:
«Η Ευρω ομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμενων δράσεων για την τρίτη αξιολόγηση, ακολουθούμενης της συμφωνίας σε επίπεδο στελεχών για τη δέσμη μέτρων πολιτικής που είχε παρουσιαστεί στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου.
»Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές έχουν εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, ο οποίος συμμορφώνεται με τον συμφωνηθέντα στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ.
»Επιπλέον, η έκθεση συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2017). Οι ελληνικές αρχές συνέχισαν επίσης την ενίσχυση της είσπραξης των φόρων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και βελτίωσαν τόσο τη δικαιοσύνη όσο και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
»Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώθηκε με περαιτέρω ενέργειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των επενδύσεων, στην άρση κανονισμών που περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων, καθώς και στο άνοιγμα των ενεργειακών αγορών.
»Πρόοδος επετεύχθη στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων  με περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικής διευθέτησης και την έναρξη ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
»Το Eurogroup επαναβεβαιώνει τη σημασία κατάρτισης μιας φιλόδοξης συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης με ισχυρή ιδιοκτησίας του προγράμματος  από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να την ολοκληρώσουν σε συνεργασία με τους θεσμούς πολύ πριν από το τέλος του προγράμματος.
»Η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τα εκκρεμή προαπαιτούμενα. Το Eurogroup αναθέτει στο EuroWorking Group την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής των εκκρεμών προαπαιτούμενων δράσεων βάσει αξιολόγησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτή θα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση που θα επιβεβαιώνει ότι εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και η ολοκλήρωση των κυβερνητικών εκκρεμών προαπαιτούμενων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.
»Μετά την πλήρη εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ESM αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό Μνημόνιο συμφωνίας και να εγκρίνουν την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος του ESM.
»Η τέταρτη δόση του προγράμματος toy ESM ύψους 6,7 δισ. ευρώ θα εκταμιευθεί στην Ελλάδα σε δύο εκταμιεύσεις, ξεκινώντας με μια πρώτη εκταμίευση το Φεβρουάριο ύψους 5,7 δισ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους, προκειμένου να επιτραπεί η περαιτέρω εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών και να υποστηριχθεί η δημιουργία ταμειακού αποθέματος  που θα στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές.
»Η μεταγενέστερη εκταμίευση που θα αφορά στην εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών μπορεί να εγκριθεί από την EWG την Άνοιξη, με την επιφύλαξη αφενός μιας θετικής αναφοράς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων χρεών του Ελληνικού Δημοσίου με τη χρήση και ίδιων πόρων και αφετέρου με την επιβεβαίωση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι συνεχίζεται η απρόσκοπτη ροή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
»Το Eurogroup θα στρέψει τώρα την προσοχή του στα τελικά στάδια του προγράμματος του ESM, το οποίο αναμένεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018. Το Eurogroup επιβεβαιώνει την έναρξη της τεχνικής προετοιμασίας από το EuroWorking Group σχετικά με τον αναπτυξιακό μηχανισμό προσαρμογής, ως μέρος μια μεσοπρόθεσμης ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, εάν χρειαστεί, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τη συμφωνία της Ευρωομάδας της 15ης Ιουνίου 2017.
Το Eurogroup καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη την ολιστική ελληνική στρατηγική ανάπτυξης κατά την αναθεώρηση που θα κάνουν στην ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους».