Σοβαρά τώρα, κάηκε το Μάτι και το θέμα μας είναι η κατεδάφιση των αυθαιρέτων της Μακρονήσου;
Καλές οι ρυθμίσεις και οι τροπολογίες αλλά σήμερα κάνουμε focus στις καταπατήσεις που στοίχισαν τόσες ζωές και μετά επεκτεινόμαστε και στα παγιομένα ετών...
 
Error loading media:
File could not be played
Κάθε δήλωση επιβάλλεται να είναι απολύτως σταθμισμένη γιατί ένα επικοινωνιακό φάουλ μπορεί και να σώζεται, πολλά και επαναλαμβανόμενα, δύσκολο!!! 
πηγή:reader