Δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, η διακήρυξη δημοπρασίας (ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού) για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας.

Πρόκειται για τον γνωστόν σε όλους μας Βιολογικό Καθαρισμό (Βιο.Κα.) Άμφισσας, την παλαιότερη από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Δήμου μας, αφού πρόκειται για ένας έργο που έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης εγκατάστασης κρίθηκε αναγκαία από την παρούσα δημοτική αρχή, εκπονήθηκε η απαραίτητη μελέτη που έλαβε και τις σχετικές (πολλές και σύνθετες) αδειοδοτήσεις και τελικά το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) με προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ. 
Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Με το έργο αυτό δίνεται ουσιαστική απάντηση στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη να αναβαθμιστεί μια εγκατάσταση, που βρίσκεται πλέον (έπειτα από περίπου 35 χρόνια) στο τέλος του κύκλου ζωής της, να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός της ώστε να ανέλθει στα σημερινά δεδομένα και απαιτήσεις, αλλά και να καλυφθούν ελλείψεις που υφίσταντο εξ υπαρχής στο Βιο.Κα. Άμφισσας.
Επισημαίνουμε με έμφαση τη μεγάλη σημασία που έχει η καλή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Άμφισσας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία όχι μόνο των κατοίκων της πόλης, αλλά και για την ουσιαστική προστασία ολόκληρου του Ελαιώνα της Άμφισσας («καρδιάς» του Δελφικού Τοπίου), καθώς και του θαλασσίου μετώπου μας στην Ιτέα και την Κίρρα.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.