Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της αυλής στο 1ο Γυμνάσιο  Μενεμένης και των Λυκειακών Τάξεων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-20 και συνολική δημόσια δαπάνη 157.000,00 ευρώ και προβλεπόταν η ανάπλαση του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μενεμένης, το οποίο βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Ν. Κουντουριώτη και Ομήρου στη Δ.Κ. Μενεμένης. Ο αύλειος χώρος του σχολείου αποτελείται από διάφορους χώρους ανάλογα με τη χρήση: χώρος παιχνιδιού-αθλοπαιδειών, χώρος ανάπαυσης, χώρος πρασίνου, χώρος αυλισμού-συγκεντρώσεων. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες άνετης και ασφαλούς στάσης – κίνησης των μαθητών στα διαλείμματα ή στις υπαίθριες αθλητικές τους δραστηριότητες. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένου, φιλικού προς τους μαθητές – χρήστες του προαυλείου, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα της πραγματικής ξεκούρασης και ανάπαυσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα ευχάριστο, φυσικό (κατά το δυνατόν) περιβάλλοντα χώρο. Η “πράσινη” αυλή σχεδιάστηκε και αναπλάστηκε έτσι ώστε να επιτυγχάνεται: 

1) Η μέγιστη δυνατή κάλυψη του αύλειου χώρου με πράσινο και κατ’ επέκταση η σημαντική ποσοστιαία αύξηση του πρασίνου. 
2) Η αντικατάσταση των θερμών υλικών κάλυψης των επιφανειών με ψυχρά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 
3) Η επίτευξη τοπικά των βέλτιστων μικροκλιματικών συνθηκών. 
4) Η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου. 
5) Η άμεση επαφή των μαθητών με το πράσινο. 
6) Η δυνατότητα σχεδιασμού και εκπόνησης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαχείρισης πρασίνου στη σχολική κοινότητα.

7) Η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για καλύτερη αξιοποίηση του αύλειου χώρου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.