Το "Κοινωνικό Φαρμακείο" του Δήμου Διονύσου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε ιδιώτες και εταιρίες για τη συγκέντρωση φαρμάκων καθώς και άλλων χρήσιμων ειδών (απολυμαντικά, γάντια, μάσκες κλπ).


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
DEPON EF.TAB 500MG/TAB ΒΤ x 10
Paracetamol
ASPIRIN TAB 500MG ΒΤx20
Acetylsalicylic acid
ASPIRIN "EC" GR.TAB 100MG/TAB BTx30 
Acetylsalicylic acid
SALOSPIR GR.TAB 100MG/TAB BT x 20 
Acetylsalicylic acid
NORVASC CAPS 5MG/CAP ΒΤx14 
Amlodipine
AMLOPEN CAPS 5MG/CAP BTx30 
Amlodipine
AMLOTENS TAB 5MG/TAB BTx30 
Amlodipine
NORVASC CAPS 10MG/CAP ΒΤx14 
Amlodipine
AMLOPEN CAPS 10MG/CAP BTx30(BLIST 3x10)
Amlodipine
AMLOTENS TAB 10MG/TAB BTx30 
Amlodipine
LIPITOR F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 
Atorvastatin
ATROST F.C.TAB 10MG/TAB BT x 28
Atorvastatin
LIPITOR F.C.TAB 20MG/TAB ΒTx 14 
Atorvastatin
ATROST F.C.TAB 20MG/TAB BTx28
Atorvastatin
TORVASTIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28
Atorvastatin
LEPUR F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 
Simvastatin
LEPUR F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 
Simvastatin
ANTICHOL F.C.TAB 20MG/TAB BTX30
Simvastatin
PLACOL SIMVASTATIN F.C.TAB 20 MG/TAB BTx30
Simvastatin
DALZAD F.C.TAB 80MG/TAB BTx14  

Valsartan

DIOVAN F.C.TAB 80MG/TAB BTx14 
Valsartan

VALPEROL F.C.TAB 80MG/TAB BTx30 

Valsartan
CO-DALZAD F.C.TAB (320+12,5)MG/TAB BTx14 
Valsartan and hydrochlorothiazide
CO-DALZAD F.C.TAB (320+25)MG/TAB BTx14 
Valsartan and hydrochlorothiazide
ZAKODIAN PLUS F.C.TAB (320+12,5)MG/TAB BTx14 

Valsartan and hydrochlorothiazide
ZAKODIAN PLUS F.C.TAB (320+25)MG/TAB BTx14 
Valsartan and hydrochlorothiazide
CO-DALZAD F.C.TAB (160+12,5)MG/TAB BTx14 
Valsartan and hydrochlorothiazide
ZAKODIAN PLUS F.C.TAB (160+12,5)MG/TAB BTx14 
Valsartan and hydrochlorothiazide
CARVEPEN TAB 6,25MG/TAB BTx28
Carvedilol
PLAVIX  F.C.TAB 75MG/TAB BTx28
CLOPIDOGREL 
 CLOVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx28
CLOPIDOGREL
 ISCODIL F.C.TAB 75MG/TAB BTx28 
CLOPIDOGREL 
GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG/TAB BTx30 
METFORMIN HYDROCHLORIDE
GLUCOPHAGE F.C.TAB 1000MG/TAB BT x 30 TABS
METFORMIN HYDROCHLORIDE
LASIX TAB 40MG/TAB ΒΤx12 
FUROSEMIDE
CRESTOR F.C.TAB 10MG/TAB BTx 14 
ROSUVASTATIN
T4 TAB 12MCG/TAB BTx30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 25MCG/TAB BTX30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 50MCG/TAB BTX30 
Levothyroxine sodium
T4 TAB 62MCG/TAB BTx30 
Levothyroxine sodium
T4 TAB 75MCG/TAB BTX30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 88MCG/TAB BTX30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 100MCG/TAB BTX30 
Levothyroxine sodium
T4 TAB 112MCG/TAB ΒΤΧ30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 125MCG/TAB BTX30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 137MCG/TAB BTX30
Levothyroxine sodium
T4 TAB 150MCG/TAB BTX30 
Levothyroxine sodium
T4 TAB 175MCG/TAB BTX30 
Levothyroxine sodium
T4 TAB 200MCG/TAB BTX30 
Levothyroxine sodium
 PENRAZOL GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 
Omeprazole
BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP BT x 30 
Omeprazole
ELCODROP GR.CAP 40MG/CAP BTx28
Omeprazole
ZYLAPOUR TAB 100MG/TAB BTx 30
Allopurinol
ZYLAPOUR TAB 300MG/TAB BTx 30
Allopurinol
 EMCONCOR F.C.TAB 2.5MG/TAB BTx30
Bisoprolol Fumarate
EMCONCOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx30
Bisoprolol Fumarate
 EZETROL TAB 10MG/TAB BTx14 
Ezetimibe
 CIPRALEX F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 
Escitalopram
 DIAMICRON MR CON.R.TAB 30MG/TAB BT x28 
Gliclazide
VICKS VAPORUB OINTMENT VASE x 100 G

LYSOPAINE SUBL.TAB BTX20 
LYSOZYME, PAPAIN, BACITRACIN
MUCOTHIOL "ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ" SYR 100MG/5ML FLX200ML
Carbocisteine
MAG 2 OR.SOL.SD 1,5G/10ML VIAL  BTx20x10ML
Magnesium pidolate
 SOLUMAG OR.SOL.SD 1,5G/10ML VIAL BTx20 
Magnesium pidolate
 OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB ΒΤ x 28
OLMESARTAN MEDOXOMIL  + HYDROCLOROTHIAZIDE
OLMETEC-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BT x 28 
OLMESARTAN MEDOXOMIL  + HYDROCLOROTHIAZIDE
CO-RABOLAN F.C.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx28 
LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE
HYZAAR FORTE F.C.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx28
LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE
LOBEN PLUS F.C.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx30 TABS 
LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE
COAPROVEL TAB (300+12,5)MG/TAB BTx28
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
COAPROVEL F.C.TAB (300+25)mg/TAB BT x 28
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
LARTOKAZ TAB (300+12,5)MG/TAB BTx28 

IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
LARTOKAZ TAB (300+25)MG/TAB BTx28 
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
IRBEPRESS PLUS TAB (300+12,5)MG/TAB BTx30 
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
IRBEPRESS PLUS F.C.TAB (300+25)MG/TAB BTx30

IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
COPALIA HCT F.C.TAB (10+160+12,5)MG/TAB BTx28
Valsartan +  amlodipine + hydrochlorothiazide
COPALIA F.C.TAB (10+160)MG/TAB BTx 28
Valsartan + amlodipine
COPALIA F.C.TAB (5+160)MG/TAB BTx 28
Valsartan + amlodipine
PRITORPLUS TAB (80+12,5) MG/TAB BT x 28 
TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
MICARDIS PLUS TAB (80+12,5)MG/TAB BT x 28 

TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
CO-RENITEC TAB (20+12,5)MG/TAB BTx10 
ENALAPRIL MALEATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE 

ENALAPRIL MALEATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
PENOPRIL TAB (20+12,50)MG/TAB BTx30 

ENALAPRIL MALEATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE 
INEGY TAB (10+20)MG/TAB BTx28
EZETIMIBE + SIMVASTATIN
INEGY TAB (10+10)MG/TAB BTx28 
EZETIMIBE + SIMVASTATIN
INEGY TAB (10+40)MG/TAB BTx28 
EZETIMIBE + SIMVASTATIN
ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28
AMLODIPINE + OLMESARTAN MEDOXOMIL
BIVOL TAB 5MG/TAB BTx28 

Nebivolol

NOZAC TAB 5MG/TAB BTx28 

Nebivolol

DABIGATRAN ETEXILATE MESYLATE

VESOMNI CON.R.TAB (6+0.4)MG/TAB BTx30 
SOLIFENACIN SUCCINATE + TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE


IDEOS CHW.TAB (500MG+400IU)/TAB BTx60
CALCIUM + CHOLECALCIFEROL
CALCIORAL D3 CHW.TAB (500MG+400 IU)/TAB BT x 60 
CALCIUM CARBONATE +CHOLECALCIFEROL

CALCIFORM EF.TAB 1,25(0,5)G/TAB BTx60 

CALCIUM CARBONATE

CALCIORAL CHW.TAB 500MG/TAB FL x 60

CALCIUM CARBONATE
TALOSIN F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 

CITALOPRAM HYDROBROMIDE

PREFUCET F.C.TAB 20 MG/TAB BTx28 

CITALOPRAM HYDROBROMIDE
ROPRAMIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 

CITALOPRAM HYDROBROMIDE
PRAMITAL F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 

CITALOPRAM HYDROBROMIDE
URSOFALK CAPS 250MG/CAP ΒΤx30 
URSODESOXYCHOLIC ACID
KEPPRA F.C.TAB 1000MG/TAB BTX30
Levetiracetam
MEDROL TAB 4MG/TAB ΒΤx50 
METHYLPREDNISOLONE
LYRICA CAPS 75MG/CAP BTX56
PREGABALIN
PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB BTx14 
Pantoprazole
CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB BTx28 

Pantoprazole
PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 

Pantoprazole
COVERAM TAB (5+5)MG/TAB BT x 30

Perindopril and amlodipine

RELVAR ELLIPTA INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE BTx1 συσκευή εισπνοών x30 δόσεις 
Vilanterol and fluticasone furoate

ROLENIUM INH.PD.DOS (250+50)MCG/DOSE BTx1 Εισπνεόμενη συσκευή x 60 DOUBLE-BLISTER STRIPS
Fluticasone + Salmeterol

TRULICITY INJ.SOL 1,5MG BTx2 PF.PEN

DULAGLUTIDE

ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN x3ML (kwikPen, συσκευή χορήγησης από 1 έως 80 μονάδες
Insulin glargine

HUMALOG (KWIKPEN) INJ.SOL 100 IU/ML BTx 5 PF PEN x 3ML 
INSULIN LISPRO

TRIPLIXAM F.C.TAB (10+2.5+10)MG/TAB BTx1 container x 30TABS

PERINDOPRIL ARGININE + INDAPAMIDE + AMLODIPINE BESYLATE


FOSAVANCE TAB (70mg+140mcg) (5600IU)/TAB BTx4 
Alendronic acid and colecalciferol

CALCIFORM D3/IASIS EF.TAB (1000MG+880 IU)/TAB BTx30

CALCIUM + CHOLECALCIFEROL
ORBIMAG 300 EF.TAB 300MG/TAB BTx20
MAGNESIUM

PROLIA INJ.SOL 60MG/ML 1 PF.SYR με αυτόματο μηχανισμό κάλυψης βελόνας σε BLISTER 
DENOSUMAB

AKINETON PR.TAB 4MG/TAB BTx50

BIPERIDEN HYDROCHLORIDE

SEROQUEL XR PR.TAB 400MG/TAB BTx30

QUETIAPINE FUMARATE

VILLAMOS F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 TABS 
OLANZAPINE

LAPENZA F.C.TAB 20MG/TAB BTx 28 
OLANZAPINE
ZYPREXA VELOTAB OR.DISP.TA 5MG/TAB BTx28 

OLANZAPINE
LAPOZAN ORO OR.DISP.TA 5MG/TAB BTx 28 
OLANZAPINE
ENIT TAB (10+20)MG/TAB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΣΚΙΩΝ 
Enalapril and nitrendipine


ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ, ΟΠΩΣ :  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΜΑΣΚΕΣ κ.λ.π.


Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26-28 ( ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. ) από 10:00 εώς 14:00.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.