Θεοδωρικάκος: Ψυχραιμία και συνεργασία των δήμων για την ...
Η κρατική επιχορήγηση δίνεται στους δήμους μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που ξεπερνούν ετησίως τα 2 δισ.ευρώ
Άτοκο δανεισμό προβλέπει για τους δήμους η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης μπροστά στον κίνδυνο να ξεμείνει η Αυτοδιοίκηση από έσοδα λόγω απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης-αποχέτευσης.


Όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 της ΠΝΠ, «σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών».

Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι κυρίως εκείνες που αφορούν την καθαριότητα και την ύδρευση-αποχέτευση ενώ ενίοτε νοούνται ως τέτοιες ο ηλεκτροφωτισμός, η συντήρηση του πρασίνου και άλλες. Τα κόστη για τις υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από τα δημοτικά τέλη που καταβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Τα δημοτικά τέλη αποτελούσαν ανέκαθεν βασική πηγή εσόδων για τους δήμους σε βαθμό που να καλύπτουν τα κενά της κρατικής επιχορήγησης.

Η κρατική επιχορήγηση δίνεται στους δήμους μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που ξεπερνούν ετησίως τα 2 δισ.ευρώ αλλά στα χρόνια των μνημονίων είχαν ψαλιδιστεί μετά μανίας. Η νέα ΠΝΠ, λοιπόν, προβλέπει ότι οι δήμοι μπορούν «να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε 18 ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ». Μάλιστα, οι αποφάσεις των δήμων για αυτή την προκαταβολή και τον δανεισμό από μελλοντικά έσοδα δεν θα υπόκεινται καν στον έλεγχο νομιμότητας που ισχύει υπό κανονικές συνθήκες.

Με άλλη παράγραφο του ίδιου άρθρου, προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία για τα έξοδα λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) οι οποίες πάλι στηρίζονται στους λογαριασμούς που πληρώνουν οι δημότες. Η αδυναμία κάλυψης των εξόδων για καθαριότητα και άλλες ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν οφείλεται μόνο στους λογαριασμούς που μένουν απλήρωτοι αλλά και στα πρόσθετα κόστη που αναλαμβάνουν οι δήμοι προσλαμβάνοντας προσωπικό και κάνοντας έκτακτες εργασίες (π.χ. απολυμάνσεις) λόγω της πανδημίας του κορονοϊου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.