Σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών για το προσφυγικό - CNN.gr
Από τις 13-04-2020 άρχισε να πραγματοποιείται  υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ», η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» έχει διατεθεί δωρεάν από την Πολεμική Αεροπορία και φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-cloud) της ΓΓΠΣΔΔ.
Σε κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς, έχει ήδη ενεργοποιηθεί και λειτουργεί «Τερματικός Σταθμός» του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», μέσω του οποίου δύνανται να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικό τρόπο έγγραφα με κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης στον οποίο λειτουργεί το ίδιο σύστημα.
Το έργο υλοποιήθηκε μετά από συνεργασία υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης του ΥΠΕΣ κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και των φορέων στους οποίους ενεργοποιήθηκαν οι «Τερματικοί Σταθμοί». Αποτελεί εξέλιξη της επέκτασης και των δυνατοτήτων του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», που το Υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιεί ήδη για την εσωτερική του λειτουργία.
Από τη λειτουργία του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», πέρα από το οικονομικό όφελος, παρέχονται και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση χρόνου αλλά και η τυποποίηση, η οργάνωση διαδικασιών που στην προέκτασή τους, είναι προς όφελος των υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και των Ελλήνων πολιτών αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου για «εργασία εξ’ αποστάσεως»,  λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τον ιό Covid – 19, το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» είναι προσωρινά προσβάσιμο και μέσω διαδικτύου, δίδοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εργάζονται με ασφάλεια και από την οικία τους, μετά από ανάλογο αίτημα που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Eσωτερικών και υλοποιήθηκε με ενέργειες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της ΓΓΠΣΔΔ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.