Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών - ΠΟΦΕΕ ...

Αίτημα απέστειλε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με το οποίο αιτείται την μεταφορά στις 30/9 της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης παύσης μοντέλων ΦΗΜ (φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί) που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄) εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.
Όπως αναγράφεται στην επιστολή: «πρέπει να ληφθεί υπόψη και η καινούργια διαδικασία του myDATA με τους παρόχους, όπου ακόμα δεν είναι εμφανές πως θα λειτουργήσουν οι ΦΗΜ και οι διάφοροι φορολογικοί μηχανισμοί, καθώς και όλες οι αλλαγές που αναμένονται να ενσωματωθούν στα διάφορα μηχανογραφικά συστήματα.»
Για τα εν λόγω μοντέλα ΦΗΜ είχε δοθεί παράταση για την απόσυρση τους μέχρι τις 31/7/2020, βάσει της Απόφασης Α.1100/2020 της ΑΑΔΕ.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Αίτημα Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης παύσης ΦΗΜ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.