Μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την

καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς στους δυναμικά διευρυνόμενους
τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών και ειδικότερα στο νέο σύστημα πολιτογράφησης υπέγραψαν,
σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γενικός Γραμματέας
Ιθαγένειας, Αθανάσιος Μπαλέρμπας και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.

Το μνημόνιο αυτό, είναι το δεύτερο μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί
προϊόν της ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η από κοινού συνεργασία
μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας σε επιχειρησιακό και συμβουλευτικό/υποστηρικτικό επίπεδο, για
την υλοποίηση των ακόλουθων  δράσεων ενίσχυσης της ακεραιότητας και
πρόληψης περιστατικών διαφθοράς:

(α) Πρώτη δράση: Η διενέργεια, σε πραγματικό χρόνο, προληπτικών
δειγματοληπτικών ελέγχων από κλιμάκια Επιθεωρητών - Ελεγκτών της ΕΑΔ, με
τη συμμετοχή στελεχών  της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στις
εξετάσεις κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση
(Π.Ε.Γ.Π.), με σκοπό τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα των
εξετάσεων και την πρόληψη, την αποτροπή και τον εντοπισμό διαφθοράς
ή/και παραβιάσεων της συναφούς νομοθεσίας.

(β) Δεύτερη δράση: Η κατάρτιση ειδικού εγχειριδίου για τη διενέργεια
ελέγχων επί της διαδικασίας των εξετάσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας,
με στόχο τη θωράκιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

(γ) Τρίτη δράση: Η εκπόνηση έκθεσης διαχείρισης κινδύνου, επί της
διαδικασίας των εξετάσεων, για την κτήση Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων Πολιτογράφησης, η οποία θα αποσκοπεί στον εντοπισμό των κινδύνων
της σχετικής διαδικασίας και στην πρόταση δράσεων αντιμετώπισής τους.

(δ) Τέταρτη δράση: Η εκπόνηση εγχειριδίου συνέντευξης για την υποστήριξη
των εργασιών της σχετικής τριμελούς επιτροπής.

(ε) Πέμπτη δράση: Η κατάρτιση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για την
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, με σκοπό την καλλιέργεια και την περαιτέρω
εμβάθυνση κουλτούρας ακεραιότητας στο προσωπικό της.

(στ) Έκτη δράση: Ο σχεδιασμός μηχανισμού για τον εντοπισμό περιστατικών
διαφθοράς και απάτης, με δείκτες εντοπισμού απειλών διαφθοράς και
δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για ύποπτες συμπεριφορές.

(ζ) Έβδομη δράση: Η διεξαγωγή από την ΕΑΔ, με συμμετοχή υπαλλήλων της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, επιμορφωτικών σεμιναρίων επί του συνόλου
των ανωτέρω θεματικών (α’ έως στ’), για τις ανάγκες εκπαίδευσης των
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε από τον υπουργό, κ. Θεοδωρικάκο
και η συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τις εξετάσεις του
Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση. Η Επιτροπή αυτή,
έχει ως αποστολή τη δημιουργία Τράπεζας θεμάτων και την επιλογή τους,
για τις πανελληνίου τύπου εξετάσεις, που θα διεξάγονται δύο φορές το
χρόνο. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, καθηγητής του Παντείου
Πανεπιστημίου, Κώστας Α. Λάβδας, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό, κ.
Θεοδωρικάκο για την εμπιστοσύνη του, τόνισε ότι οι αλλαγές στη
διαδικασία Πολιτογράφησης, που προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς
ν.4735/2020 συνιστά γνήσια μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.
Προωθείται η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η ισονομία, αλλά και η
αξιολόγηση εκείνων που επιθυμούν να γίνουν Έλληνες πολίτες.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο υπουργός Εσωτερικών,
Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Εδώ, η βασική αρχή, με την οποία κινούμαστε
είναι η διαφάνεια παντού, για τους πάντες και για τα πάντα. Αυτό
υλοποιούμε με τη μεταρρύθμιση της πολιτογράφησης των αλλοδαπών -
αλλογενών. Ψηφίσαμε και υλοποιούμε τη μεταρρύθμιση, παρά τις δυσκολίες
της πανδημίας του κορωνοϊού. Εγγυητής της διαδικασίας είναι η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας, μέσα από την εκτεταμένη συνεργασία μας και σε αυτόν τον
τομέα. Και ασφαλώς, το επιστημονικό κύρος του προέδρου και των μελών της
Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Πιστεύω, ότι όπως
πηγαίνει εξαίρετα, μέχρι στιγμής, έτσι θα επιταχυνθεί και θα ολοκληρωθεί
τον επόμενο χρόνο και θα σημαδέψει ένα νέο, δίκαιο, αντικειμενικό,
γρήγορο σύστημα απονομής της τιμητικής ιδιότητας του Έλληνα πολίτη, σε
ανθρώπους, οι οποίοι είναι αλλοδαποί-αλλογενείς».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.