Στα 10 σημαντικά πλεονεκτήματα που επιφέρει για τη χώρα μας το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κυρώνεται η Πολυμερής Σύμβαση για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών, αναφέρθηκε ο Βουλευτής της ΝΔ του Νότιου Τομέα Αθηνών και Εισηγητής του Νομοσχεδίου Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.
Συγκεκριμένα, στην τοποθέτηση του στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι:
1. Με τα κατάλληλα εργαλεία διασφαλίζεται πως τα κέρδη φορολογούνται στη χώρα όπου δημιουργούνται πραγματικά και δεν μετατοπίζονται σε χώρες με χαμηλότερη ή μηδενική φορολογία.
2. Εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας από φαινόμενα αναζήτησης ευνοϊκότερης συμφωνίας. Τέτοιες διατάξεις προβλέπονται στην εσωτερική μας νομοθεσία αλλά τώρα εισάγονται και στις διεθνείς φορολογικές μας συμφωνίες.
3. Καθιερώνονται ισότιμοι όροι θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και με τον τρόπο αυτό προάγεται η ισότητα όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων.
4. Εξοικονομούνται σημαντικοί οικονομικοί και διοικητικοί πόροι που θα δαπανούνταν για τη διμερή επαναδιαπραγμάτευση καθεμιάς από τις 57 υφιστάμενες φορολογικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας, ξεχωριστά.
5. Αμβλύνονται τυχόν αβεβαιότητες από πλευράς φορολογούμενων για τυχόν ακούσια διπλή φορολόγηση. Δημιουργείται έτσι το αίσθημα της φορολογικής ασφάλειας στους φορολογούμενους, δηλαδή ότι θα αποφεύγεται η μη ορθή φορολογία.
6. Εξασφαλίζεται η βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Αυτό το περιβάλλον ασφάλειας και γρήγορης επίλυσης των διαφορών είναι καθοριστικός παράγοντας στην προσέλκυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.
7. Το γεγονός ότι θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές μέσω των μηχανισμών επίλυσης θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και στη χώρα μας.
8. Μέσω της οργάνωσης και τυποποίησης των σχετικών υπηρεσιών του Κράτους αυξάνεται η αποτελεσματικότητα τους προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
9. Αξιοποιούμε τις διεθνείς συνεργασίες και τη διεθνή εμπειρία προς όφελος της χώρας.
10. Ενισχύεται η σταθερή βούληση της Ελλάδας να προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των πρακτικών φοροαποφυγής και φοροαπαλλαγής.

Παρακολουθήστε την εισήγηση μου στον εξής σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=CWwOzqQE02E

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.