Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την COVID-19 ξεκίνησε, με ένα εμβόλιο εγκεκριμένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους αρμόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Ο εμβολιασμός, δωρεάν για όλους, είναι σε εξέλιξη για τα άτομα άνω των 85 ετών. Στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr οι πολίτες μπορούν ήδη να διαπιστώσουν  αν ανήκουν στην πληθυσμιακή ομάδα που μπορεί να εμβολιαστεί την τρέχουσα περίοδο με βάση τον ΑΜΚΑ σε συνδυασμό με τον ΑΦΜ τους και να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό.

Οι πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα μπορούν

να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό, με επίσκεψη σε φαρμακείο ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σύμφωνα με οδηγίες του  Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού μέσω των ΚΕΠ:

  1. H διαδικασία δύναται να πραγματοποιείται και με υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου. Μέχρι την ενσωμάτωση της υπεύθυνής δήλωσης στην πλατφόρμα διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού τα ΚΕΠ εκτυπώνουν το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο συμπληρώνεται από τον εκπρόσωπο με τα απαιτούμενα στοιχεία και υπογράφεται από αυτόν. Μετά την ενσωμάτωση της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα θα συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία και κατόπιν θα εκτυπώνεται και θα τίθεται επ’ αυτής η υπογραφή του εκπροσώπου. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κρατούνται από το ΚΕΠ σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι τη λήξη του προγράμματος εμβολιασμού.

  2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος αδυνατεί να δώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τότε αυτή διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν ο εκπρόσωπος μπορεί να δώσει τα απαιτούμενα στοιχεία.

  3.  Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης του ραντεβού του εξυπηρετούμενου πολίτη μία (1) φορά μόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο πολίτης δε θα έχει τη δυνατότητα για επαναπρογραμματισμό για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες.

  4. Η ενέργεια ακύρωσης του ραντεβού μπορεί να γίνει έως και τρείς (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία.


Για περισσότερες πληροφορίες:


ΚΕΠ Πεύκης:

Τηλέφωνο.: 210 6146500

FAX: 210 6146503

e-mail: d.pefkis@kep.gov.gr


ΚΕΠ Λυκόβρυσης 

Τηλέφωνο.: 213 2051725

FAX: 210 2830648

e-mail: d.lykovriseos@kep.gov.gr

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.