Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που αφορούν την «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας. Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»: 

«Στα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) με βάση το Σύνταγμα, κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

Το νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση αναφέρεται σε τρεις βασικούς τομείς που απασχολούν και ταλαιπωρούν την Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με την εισαγωγή των φοιτητών στα πανεπιστήμια και ειδικότερα με τις βάσεις εισαγωγής.  Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τη φύλαξη, την ελεγχόμενη πρόσβαση των χώρων των πανεπιστημίων και την αστυνόμευσή τους.  Τέλος το τρίτο θέμα αφορά τη διάρκεια Σπουδών στα Α.Ε.Ι. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στα θέματα αυτά αποφασίζει τα παρακάτω: 

  • Εισαγωγή των φοιτητών στα Α.Ε.Ι 

Το Δημοτικό Συμβούλιο τίθεται υπέρ της ελεύθερης εισαγωγής των μαθητών των Λυκείων στα Α.Ε.Ι. με ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα.

Τα Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνα να αξιολογούν τη συνέχιση των σπουδών των εισαχθέντων φοιτητών στα Α.Ε.Ι. Ο περιορισμός της πρόσβασης των υποψηφίων αυξάνει τις κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες και καταδικάζει ένα νέο άνθρωπο από τη δυνατότητα απόκτησης ανώτατης εκπαίδευσης λόγω μιας αποτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

  • Φύλαξη – Ελεγχόμενη Πρόσβαση Στα Α.Ε.Ι.

Το χρόνιο πρόβλημα της βίας και ανομίας στο χώρο των Α.Ε.Ι. έχει οξυνθεί και δεν απειλεί μόνο την ασφάλεια των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας των εργαζομένων και των επισκεπτών, αλλά πλήττει ευθέως την ελευθερία του λόγου, της έρευνας και της διδασκαλίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο τίθεται υπέρ της φύλαξης των Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής τους ελευθερίας, διασφαλίζοντας την αυτοδιοικητική τους λειτουργία. Ταυτόχρονα καταδικάζει τη βία και την ανομία που επικρατούν σε πολλά Α.Ε.Ι. της χώρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο για τη φύλαξη και την ελεγχόμενη πρόσβαση προτείνει την ίδρυση   ειδικής υπηρεσίας η οποία ως βασικό και μόνο σκοπό θα έχει τη φύλαξη και την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους των Α.Ε.Ι. και τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών ελευθεριών.

Η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να έχει μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα και να είναι εξοπλισμένη με τα αντίστοιχα μέσα της ελληνικής αστυνομίας αλλά κυρίως να έχει προληπτικό χαρακτήρα και να λειτουργεί σεβόμενη τις ακαδημαϊκές ελευθερίες.

Δεν μπορεί να ταυτίζεται λειτουργικά, εμφανισιακά με τις αστυνομικές ομάδες καταστολής και ελέγχου αλλά να λειτουργεί σαν προληπτικός μηχανισμός σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ποινικής δικονομίας και να συντελεί ώστε στους χώρους των Α.Ε.Ι. να διασφαλίζονται η ζωή, η αξιοπρέπεια των καθηγητών, φοιτητών και εργαζομένων αλλά και να διαφυλάσσεται η δημόσια περιουσία.


  • Διάρκεια σπουδών 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύει πως ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου φοίτησης λειτουργεί θετικά προς την περαιτέρω ανάπτυξη των Α.Ε.Ι αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε Α.Ε.Ι. αλλά και του κάθε φοιτητή.

Όσο αφορά στο ζήτημα ισοτιμίας ιδιωτικών κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι. το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί.

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπέρ της επαρκούς χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. αλλά και στον αυστηρό έλεγχο του δημοσίου χρήματος ώστε αυτό να αποτελεί μέσο για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι και γενικά της ανάπτυξης και της προόδου του Ελληνικού Λαού.»


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.