Απάντηση με πλήρη στοιχεία για την αναλογία πληρωμών στα κύματα επιστρεπτέων προκαταβολών στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέστειλε η ΑΑΔΕ στον βουλευτή Β Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Οπως φαίνεται, η ενίσχυση των ΜΜΕ υπήρξε σημαντική κι όχι αμελητέα όπως επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί από την αντιπολίτευση. 

Στην ερώτηση που κατατέθηκε στις 4-2-2021 απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών, για την παροχή πληροφοριών για την αναλογία πληρωμών επιστρεπτέας προκαταβολής στα πέντε μέχρι τότε στάδιά της, μεταξύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποδεικνύεται σύμφωνα με την απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι  η επιστρεπτέα προκαταβολή στα πέντε πρώτα στάδιά της χορηγήθηκε ως ακολούθως: Η επιστρεπτέα προκαταβολή 1 χορηγήθηκε σε 50.908 μικρές και σε 675 μεσαίες επιχειρήσεις, η επιστρεπτέα προκαταβολή 2 χορηγήθηκε σε 86.886 μικρές και σε 831 μεσαίες επιχειρήσεις, η επιστρεπτέα προκαταβολή 3 χορηγήθηκε σε 98.456 μικρές και σε 777 μεσαίες επιχειρήσεις, η επιστρεπτέα προκαταβολή 4 χορηγήθηκε σε 425.349 μικρές και σε 1.406 μεσαίες επιχειρήσεις και τέλος η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 χορηγήθηκε σε 339.746 μικρές και σε 1.191 μεσαίες επιχειρήσεις.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.