Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινώνονται οι εξής οδηγίες :


Σχετικά με ειδοποιητήρια που έχουν  εκδοθεί και αποσταλεί για πληρωμή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν εντός μηνός από την παραλαβή τους, αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : protokollo@likovrisipefki.gr (υπ’όψιν Κου Β. Παπαγρηγορίου) ανά περίπτωση όπως παρακάτω : 

Για διευκρινήσεις προέλευσης συγκεκριμένης οφειλής : 

Αίτημα το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό παροχής και τον αριθμό ειδοποιητηρίου.

Για την όποια διαφωνία ή αντίρρηση : 

Αίτημα στο οποίο θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά ενδεχόμενης πληρωμής ή αποδεικτικά αλλαγής οφειλέτη για τη συγκεκριμένη περίοδο.


Για εφάπαξ εξόφληση οφειλής :

Κατάθεση του ποσού οφειλής στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς, με αιτιολογία τον αριθμό ειδοποιητηρίου και τον αριθμό παροχής (ΕΡΜΗΣ) που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.


ALPHABANK : GR40 0140 5010 5010 0200 1000 099

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR03 0172 0600 0050 6005 1169 612


Δικαιούχος λογαριασμού: Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης


Για ρύθμιση οφειλής :  


Δυνατότητα ρύθμισης θα υπάρξει μετά την οριστική βεβαίωση της οφειλής, για την οποία θα ακολουθήσει νέο ειδοποιητήριο εντός τριμήνου. 
Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.