Η πληροφόρηση στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα είναι εμπιστευτική και

πιθανόν να λαμβάνει χώρα εντός πλαισίου προστατευόμενης από το νόμο
σχέσης εχεμύθειας.
Απευθύνεται αποκλειστικά στον αποδέκτη. Η πρόσβαση στο παρόν ηλεκτρονικό
μήνυμα από οιονδήποτε άλλον δεν είναι εξουσιοδοτημένη.
Εάν έχετε λάβει αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα κατά λάθος,
παρακαλούμε,θέτοντας τον τίτλο «παραληφθέν κατά λάθος», αποστείλετε το
στον αρχικό αποστολέα, κατόπιν διαγράψτε το
και καταστρέψτε κάθε αντίγραφο του. Εάν δεν είστε ο αποδέκτης στον οποίο
προοριζόταν, κάθε γνωστοποίηση,αντιγραφή, διανομή ή κάθε πράξη ή
παράλειψη σχετικά με τα παραπάνω πιθανώς να είναι παράνομη.
Η Π.Ο.Υ.Ε.Φ.  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επικοινωνία διά ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας είναι ασφαλής ή χωρίς λάθη, καθώς οι πληροφορίες μπορούν
να υποκλαπούν, παραφθαρούν, τροποποιηθούν,
χαθούν, καταστραφούν, φθάσουν με καθυστέρηση ή ελλιπώς, ή να περιέχουν
ιούς.
Η παρούσα υποσημείωση επιβεβαιώνει επίσης ότι το παρόν ηλεκτρονικό
μήνυμα έχει σαρωθεί από λογισμικό προστασίας κατά ηλεκτρονικών ιών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.