Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με βασικό θέμα την ενημέρωση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με το ολοκληρωμένο πλάνο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».


Ο κ. Βορίδης ανέπτυξε τη βασική στόχευση της στρατηγικής που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών στην κατεύθυνση αναμόρφωσης της συνολικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης η οποία εδράζεται στους παρακάτω άξονες:

  • Εγκαθίδρυση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης με στόχο τη διαμόρφωση, την απόδοση και την αντικειμενική αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων. 

  • Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης των αναγκών στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης μέσω της αξιοποίησης του ΑΣΕΠ με στόχο την ταχύτερη κάλυψή τους.

  • Πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

  • Δημιουργία ενός μηχανισμού αντικειμενικής αξιολόγησης και βέλτιστης αξιοποίησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

  • Δημιουργία ενός μηχανισμού επιβράβευσης των υπεραποδοτικών δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης και της κινητροδότησης για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο μία σημαντική ευκαιρία η οποία, μέσα από τη σωστή και χρηστή διαχείριση των πόρων που παρέχει θα δώσει τη δυνατότητα στην πατρίδα μας να κάνει ένα ουσιώδες άλμα προς τα εμπρός, επισημαίνοντας παράλληλα το γεγονός ότι οι επιλογές που θα γίνουν σήμερα θα διαμορφώσουν το περιβάλλον για την επόμενη γενιά. Πρόσθεσε τέλος ότι αυτές οφείλουν να έχουν έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του συνόλου των πολιτών.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.