Όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης οι Δημόσιοι Υπάλληλοι της χώρας ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά στις μεγάλες αλλαγές. Πλήθος υπαλλήλων παρείχαν εργασία από το σπίτι και συνεχίζουν να εργάζονται απομακρυσμένα. Το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δημιουργεί ένα ενιαίο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης και έχει ως πυλώνα την Αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Μερικά από τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο:
  • Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους.
  • Ο Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.
  • Η Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Ο Οικειοθελής χαρακτήρας της.
  • Ειδική μέριμνα για την περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζομένου, για εργαζόμενους με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας καθώς και για τις περιπτώσεις κινδύνου της Δημόσιας Υγείας ή έκτακτων συνθηκών και αναγκών.
  • Ο χρόνος τηλεργασίας ορίζεται στις 44 ημέρες.
  • Ο τόπος παροχής της τηλεργασίας δύναται να είναι εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κ Σπανάκη στη Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών αναφορικά με  το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2021, πατώντας εδώ: https://youtu.be/QgKLGfd0uCs

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.