Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Δ. Μιχαηλίδου, Μ. Βορίδη, Στ. Πέτσα, Κ. Πιερρακάκη, Ν. Ταγαρά, Γ. Γεωργαντά και  Ζ. Μακρή,  καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

( Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγες ημέρες, είχε εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ για τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ ).

 

Σύμφωνα με το αρ.2 της ΚΥΑ, Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ δύναται να είναι οι Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του αρ.9 του ν.4109/2013, φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.10, η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / φιλοξενούμενων παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Στις δομές που φιλοξενούν λιγότερα από 25 παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως 2 εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό.

Υπογραμμίζεται ότι στο αρ.14, περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις.

 

Ειδικότερα, η ΚΥΑ αποτελείται από 14 άρθρα, ως εξής:

1) Ορισμός - Σκοπός των ΚΔΑΠ

2) Φορείς ίδρυσης - άδεια λειτουργίας

3) Άδεια λειτουργίας

4) Περιεχόμενο αίτησης - Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

5) Απόσταση από οχλούσες δραστηριότητες - Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι - Τεχνικές προδιαγραφές

6) Εγγραφή παιδιών

7) Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης

8) Ηλεκτρονική εφαρμογή

9) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

10) Προσωπικό

11) Όργανα ελέγχου

12) Κυρώσεις

13) Διακοπή φιλοξενίας

14) Μεταβατικές διατάξεις

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2332/2.6.2021


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.