Ο‌ ‌ΣΠΑΠ‌ ‌με‌ ‌επικεφαλής‌ ‌τον‌ ‌Πρόεδρο‌ ‌του,‌ ‌Αντιπρόεδρο‌ ‌του‌ ‌Εποπτικού‌ ‌Συμβουλίου‌ 

και‌ ‌Πρόεδρο‌ ‌της‌ ‌Επιτροπής‌ ‌Πολιτικής‌ ‌Προστασίας‌ ‌της‌ ‌ΚΕΔΕ‌ ‌Βλάσση‌ ‌Σιώμο‌ ‌και‌ 
ομάδα‌ ‌εθελοντών‌ ‌και‌ ‌εργαζομένων‌ ‌κλάδεψε‌ ‌και‌ ‌καθάρισε‌ ‌το‌ ‌πάρκο‌ ‌στη‌ 
συμβολή‌ ‌των‌ ‌οδών‌ ‌Κωλέττη‌ ‌και‌ ‌Γλάδστωνος.‌ 
 
Ομάδα‌ ‌εθελοντών‌ ‌και‌ ‌εργαζομένων‌ ‌του‌ ‌Συνδέσμου‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌Προστασία‌ ‌και‌ ‌την‌ 
Ανάπλαση‌ ‌του‌ ‌Πεντελικού‌ ‌(ΣΠΑΠ)‌ ‌με‌ ‌επικεφαλής‌ ‌τον‌ ‌Πρόεδρο‌ ‌του‌ ‌ΣΠΑΠ,‌ 
Αντιπρόεδρο‌ ‌του‌ ‌Εποπτικού‌ ‌Συμβουλίου‌ ‌και‌ ‌Πρόεδρο‌ ‌της‌ ‌Επιτροπής‌ ‌Πολιτικής‌ 
Προστασίας‌ ‌της‌ ‌ΚΕΔΕ‌ ‌Βλάσση‌ ‌Σιώμο‌ ‌και‌ ‌ειδικό‌ ‌μηχανολογικό‌ ‌εξοπλισμό,‌ ‌καθάρισε‌ 
και‌ ‌κλάδεψε‌ ‌το‌ ‌πάρκο‌ ‌στη‌ ‌συμβολή‌ ‌των‌ ‌οδών‌ ‌Κωλέττη‌ ‌και‌ ‌Γλάδστωνος.‌ 
  
Ο‌ ‌Πρόεδρος‌ ‌του‌ ‌ΣΠΑΠ,‌ ‌Αντιπρόεδρος‌ ‌του‌ ‌Εποπτικού‌ ‌Συμβουλίου‌ ‌και‌ ‌Πρόεδρος‌ ‌της‌ 
Επιτροπής‌ ‌Πολιτικής‌ ‌Προστασίας‌ ‌της‌ ‌ΚΕΔΕ,‌ ‌Βλάσσης‌ ‌Σιώμος‌ ‌δήλωσε:‌ 
 
«Ο‌ ‌Σύνδεσμός‌ ‌μας‌ ‌κάθε‌ ‌χρόνο‌ ‌συνδράμει‌ ‌τους‌ ‌Δήμους‌ ‌–‌ ‌Μέλη‌ ‌μας‌ ‌όπου‌ 
χρειάζονται‌ ‌βοήθεια.‌ ‌Την‌ ‌εβδομάδα‌ ‌που‌ ‌πέρασε‌ ‌ολοκλήρωσε‌ ‌τον‌ ‌καθαρισμό‌ ‌από‌ 
ξερά‌ ‌χόρτα,‌ ‌πούσια,‌ ‌σκουπίδια‌ ‌αλλά‌ ‌και‌ ‌κλάδεψε‌ ‌τα‌ ‌υπάρχοντα‌ ‌δένδρα‌ ‌και‌ ‌τα‌ 
επικίνδυνα‌ ‌κλαδιά‌ ‌του‌ ‌πάρκου‌ ‌που‌ ‌βρίσκεται‌ ‌στη‌ ‌συνδρομή‌ ‌των‌ ‌οδών‌ ‌Κωλέττη‌ ‌και‌ 
Γλάδστωνος‌ ‌και‌ ‌δεν‌ ‌είχαν‌ ‌κλαδευτεί‌ ‌για‌ ‌πάνω‌ ‌από‌ ‌15‌ ‌χρόνια.‌  
 
Χρησιμοποιούμε‌ ‌όλες‌ ‌τις‌ ‌διαθέσιμες‌ ‌δυνάμεις‌ ‌μας‌ ‌και‌ ‌επιστρατεύουμε‌ ‌κάθε‌ 
διαθέσιμο‌ ‌μηχάνημα‌ ‌και‌ ‌μέσο‌ ‌προκειμένου‌ ‌να‌ ‌βοηθήσουμε‌ ‌κατά‌ ‌το‌ ‌δυνατόν‌ ‌τους‌ 
Δήμους‌ ‌–‌ ‌Μέλη‌ ‌μας.‌ 
 
Από‌ ‌την‌ ‌αρχή‌ ‌της‌ ‌αντιπυρικής‌ ‌περιόδου‌ ‌μέχρι‌ ‌και‌ ‌σήμερα‌ ‌πραγματοποιούμε‌ 
ανάλογες‌ ‌δράσεις‌ ‌στους‌ ‌Δήμους‌ ‌-‌ ‌Μέλη‌ ‌μας‌ ‌με‌ ‌στόχο‌ ‌να‌ ‌συμβάλλουμε‌ ‌με‌ ‌αυτόν‌ 
τον‌ ‌τρόπο‌ ‌στην‌ ‌καλύτερη‌ ‌πρόληψη,‌ ‌αλλά‌ ‌και‌ ‌αναβάθμιση‌ ‌του‌ ‌πρασίνου‌ ‌των‌ ‌Δήμων‌ 
-‌ ‌Μελών‌ ‌του‌ ‌ΣΠΑΠ».‌ 
 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.