Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 διενεργείται για πρώτη φορά και ηλεκτρονικά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2021, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 22 Οκτωβρίου 2021. 

Η απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, αποτελεί μία ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία, με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης». Η συμμετοχή όλων στη διαδικασία απογραφής είναι ιδιαίτερη σημαντική για την πόλη μας.

Πώς θα γίνει; 

Η Απογραφή θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος, για πρώτη φορά, θα υπάρχει η δυνατότητα να απογράψουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τα μέλη του νοικοκυριού μας, άμεσα και με ασφάλεια (ηλεκτρονική αυτοαπογραφή). Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου είδους κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr (http://www.gov.gr), χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα μέλη του. Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουν να απογραφούν μόνοι τους ηλεκτρονικά, θα απογραφούν με τη μέθοδο «πόρτα - πόρτα» με φυσική παρουσία του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ. 

Γιατί να λάβουμε μέρος; 

Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Τα αποτελέσματα της Απογραφής αποτελούν οδηγό για την αποτελεσματική άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και βάση τεκμηρίωσης για μια σειρά από σημαντικές, εθνικά, χρήσεις

Σημαντικές ημερομηνίες:

7/11/2021 έως 12/11/2021 – Διανομή μοναδικού κωδικού κατοικίας σε όλα τα νοικοκυριά της πόλης

13/11/2021 - Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας αυτοαπογραφής στο www.gov.gr

26/11/2021 - Λήξη προθεσμίας αυτοαπογραφής 

27/11/2021 – Έναρξη διαδικασίας απογραφής κατ’ οίκων με τη μέθοδο «πόρτα - πόρτα» με φυσική παρουσία του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ

 

Διαδικασία απογραφής: ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή 2021 - Οδηγίες / Διαδικασία Απογραφής - YouTube

Πληροφορίες: www.statistics.gr

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.